สมาชิกหมายเลข 5378236 http://sasna.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1950 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1950 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา ส่วนหนึ่งของ ศาสนาพุทธ Dharmacakra fla]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1950 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1950 Wed, 16 Jun 2021 16:50:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1949 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1949 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา ส่วนหนึ่งของ ศาสนาพุทธ Dharmacakra fla]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1949 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1949 Wed, 16 Jun 2021 16:49:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1948 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1948 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1948 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1948 Wed, 16 Jun 2021 16:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1947 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1947 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา ส่วนหนึ่งของ ศาสนาพุทธ Dharmacakra fla]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1947 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1947 Wed, 16 Jun 2021 16:46:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1946 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1946 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา ส่วนหนึ่งของ ศาสนาพุทธ Dharmacakra fla]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1946 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1946 Wed, 16 Jun 2021 16:45:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1945 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1945 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1945 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1945 Wed, 16 Jun 2021 16:42:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1944 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1944 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1944 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1944 Wed, 16 Jun 2021 16:33:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1943 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1943 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา ส่วนหนึ่งของ ศาสนาพุทธ Dharmacakra fla]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1943 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1943 Wed, 16 Jun 2021 16:33:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1942 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1942 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา ส่วนหนึ่งของ ศาสนาพุทธ Dharmacakra fla]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1942 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1942 Wed, 16 Jun 2021 16:33:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1941 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1941 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา ส่วนหนึ่งของ ศาสนาพุทธ Dharmacakra fla]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1941 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1941 Wed, 16 Jun 2021 16:30:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1940 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1940 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา ส่วนหนึ่งของ ศาสนาพุทธ Dharmacakra fla]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1940 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1940 Wed, 16 Jun 2021 16:27:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1939 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1939 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วิเศษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1939 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1939 Wed, 16 Jun 2021 16:25:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1938 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1938 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[....พระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะพิเศษประเสริฐ ในประการที่อาศัยเหตุที่แท้ตามความเป็นจริงเป็นพื้นฐาน แสดงค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1938 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1938 Wed, 16 Jun 2021 16:22:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1937 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1937 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1937 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1937 Wed, 16 Jun 2021 16:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1936 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1936 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1936 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1936 Wed, 16 Jun 2021 16:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1935 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1935 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1935 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1935 Wed, 16 Jun 2021 16:00:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1934 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1934 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1934 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1934 Wed, 16 Jun 2021 15:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1933 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1933 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1933 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1933 Wed, 16 Jun 2021 15:59:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1932 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1932 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1932 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1932 Wed, 16 Jun 2021 10:41:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1931 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1931 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1931 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1931 Wed, 16 Jun 2021 10:40:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1930 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1930 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ ท่านผู้เป็นศาสดาของเทวะและมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งได้พัฒนาตนจนถึงภาวะสูงสุด พ้นไปแล้ว ทั้งจากความ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1930 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1930 Wed, 16 Jun 2021 8:33:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1929 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1929 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1929 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1929 Wed, 16 Jun 2021 8:29:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1928 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1928 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=mXI5xEKXjdI&t=354s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1928 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1928 Wed, 16 Jun 2021 8:19:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1927 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1927 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=mXI5xEKXjdI&t=354s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1927 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1927 Wed, 16 Jun 2021 8:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1926 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1926 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=mXI5xEKXjdI&t=354s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1926 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1926 Wed, 16 Jun 2021 8:15:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1925 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1925 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=mXI5xEKXjdI&t=354s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1925 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1925 Wed, 16 Jun 2021 8:14:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1924 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1924 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=mXI5xEKXjdI&t=354s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1924 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1924 Wed, 16 Jun 2021 8:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1923 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1923 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=mXI5xEKXjdI&t=354s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1923 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1923 Wed, 16 Jun 2021 8:11:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1922 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1922 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=mXI5xEKXjdI&t=354s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1922 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1922 Wed, 16 Jun 2021 8:09:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1921 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1921 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=mXI5xEKXjdI&t=354s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1921 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1921 Wed, 16 Jun 2021 8:08:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1920 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1920 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/FD8XIDvSFy0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1920 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1920 Wed, 16 Jun 2021 8:02:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1919 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1919 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/FD8XIDvSFy0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1919 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1919 Wed, 16 Jun 2021 7:59:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1918 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1918 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/FD8XIDvSFy0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1918 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1918 Wed, 16 Jun 2021 7:56:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1917 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1917 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/FD8XIDvSFy0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1917 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1917 Wed, 16 Jun 2021 7:52:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1916 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1916 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1916 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1916 Wed, 16 Jun 2021 7:13:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1915 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1915 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานดีที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1915 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1915 Wed, 16 Jun 2021 7:12:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1914 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1914 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1914 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1914 Wed, 16 Jun 2021 7:12:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1913 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1913 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1913 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1913 Wed, 16 Jun 2021 7:12:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1912 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1912 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1912 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1912 Wed, 16 Jun 2021 7:11:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1911 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1911 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1911 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1911 Wed, 16 Jun 2021 6:56:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1910 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1910 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลักธรรม หรือว่าได้หลักจิตหลักใจมา ท่านไม่ใช่ว่าได้มาแบบเลื่อนลอย ได้มา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1910 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1910 Wed, 16 Jun 2021 6:46:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1909 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1909 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1909 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1909 Wed, 16 Jun 2021 6:40:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1908 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1908 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1908 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1908 Wed, 16 Jun 2021 6:39:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1907 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1907 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1907 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1907 Wed, 16 Jun 2021 6:39:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1906 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1906 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1906 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1906 Wed, 16 Jun 2021 6:38:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1905 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1905 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ขณะที่ท่านอธิบายธรรมเกี่ยวกับเปรตผีนรกสวรรค์ เป็นต้น มีอาจารย์องค์หนึ่งที่เป็นศิษย์ท่าน เรียนถามท่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1905 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1905 Wed, 16 Jun 2021 6:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1904 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1904 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[“พวกเราทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่มีโชคมีบุญมากเพราะเมื่อมองไปที่สัตว์ทั้งหลายแล้ว จะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1904 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=16-06-2021&group=6&gblog=1904 Wed, 16 Jun 2021 6:32:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1903 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1903 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม หมายถึง สภาพที่ทรงไว้, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจจธรรม, ความจริง; เหตุ, ต้นเหตุ; สิ่ง, ปรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1903 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1903 Tue, 15 Jun 2021 9:38:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1902 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1902 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม หมายถึง สภาพที่ทรงไว้, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจจธรรม, ความจริง; เหตุ, ต้นเหตุ; สิ่ง, ปรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1902 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1902 Tue, 15 Jun 2021 9:36:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1901 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1901 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หากอยากเพิ่มความสูงต้องทำอย่างไร ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1901 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1901 Tue, 15 Jun 2021 9:32:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1900 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1900 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม หมายถึง สภาพที่ทรงไว้, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจจธรรม, ความจริง; เหตุ, ต้นเหตุ; สิ่ง, ปรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1900 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1900 Tue, 15 Jun 2021 9:30:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1899 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1899 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/67OsH6InWj/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1899 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1899 Tue, 15 Jun 2021 9:28:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1898 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1898 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1898 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1898 Tue, 15 Jun 2021 9:26:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1897 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1897 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1897 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1897 Tue, 15 Jun 2021 9:26:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1896 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1896 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หากอยากเพิ่มความสูงต้องทำอย่างไร ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1896 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1896 Tue, 15 Jun 2021 9:25:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1895 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1895 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม หมายถึง สภาพที่ทรงไว้, ธรรมดา, ธรรมชาติ, สภาวธรรม, สัจจธรรม, ความจริง; เหตุ, ต้นเหตุ; สิ่ง, ปรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1895 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1895 Tue, 15 Jun 2021 9:24:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1894 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1894 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[กิเลสละเอียด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1894 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1894 Tue, 15 Jun 2021 9:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1893 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1893 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[กิเลสกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1893 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1893 Tue, 15 Jun 2021 9:23:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1892 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1892 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[กิเลสหยาบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1892 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1892 Tue, 15 Jun 2021 9:23:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1891 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1891 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1891 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1891 Tue, 15 Jun 2021 9:22:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1890 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1890 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1890 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1890 Tue, 15 Jun 2021 9:20:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1889 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1889 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/vHHBaPMFxU8]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1889 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1889 Tue, 15 Jun 2021 9:18:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1888 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1888 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/67Iquh6QHD/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1888 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1888 Tue, 15 Jun 2021 9:18:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1887 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1887 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/67Iquh6QHD/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1887 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1887 Tue, 15 Jun 2021 7:48:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1886 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1886 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/67Iquh6QHD/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1886 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1886 Tue, 15 Jun 2021 7:46:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1885 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1885 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระมหาโกฏฐิตะ : ท่านสารีบุตร ภิกษุผู้มีศีล ควรโยนิโสมนสิการธรรมจำพวกไหน ? ท่านสารีบุตร: โ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1885 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1885 Tue, 15 Jun 2021 7:17:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1884 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1884 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/dTkPKRBwSrY]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1884 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1884 Tue, 15 Jun 2021 7:11:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1883 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1883 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ค​ำ​ว่า​ชนะ​นั้น​ชนะ​อะไร ก็​ชนะ​ความ​ขี้เกียจ​ด้วย​ความ​ขยัน​ ชนะ​กิเลส​ด้วย​วิริยะ​ธรรม น่ะซิ​ แล้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1883 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1883 Tue, 15 Jun 2021 7:10:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1882 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1882 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=GrY4eI67_-0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1882 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1882 Tue, 15 Jun 2021 6:59:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1881 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1881 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=gH077U880TQ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1881 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1881 Tue, 15 Jun 2021 6:58:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1880 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1880 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=deSAUsVzP4o&t=1166s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1880 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1880 Tue, 15 Jun 2021 6:57:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1879 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1879 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1879 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1879 Tue, 15 Jun 2021 6:52:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1878 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1878 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/dTkPKRBwSrY]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1878 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1878 Tue, 15 Jun 2021 6:50:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1877 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1877 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/dTkPKRBwSrY]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1877 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1877 Tue, 15 Jun 2021 6:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1876 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1876 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[กรรมเก่า คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ(สํ.สฬ.18/217/166) เป็นเจ้าบทบาทเดิม จากนั้น การศึกษาอาศัยปรโตโฆส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1876 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1876 Tue, 15 Jun 2021 6:48:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1875 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1875 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=pDTmR8TmUts]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1875 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1875 Tue, 15 Jun 2021 6:47:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1874 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1874 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/tuvfVvS2vfU]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1874 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1874 Tue, 15 Jun 2021 6:46:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1873 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1873 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1873 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1873 Tue, 15 Jun 2021 6:45:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1872 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1872 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ค​ำ​ว่า​ชนะ​นั้น​ชนะ​อะไร ก็​ชนะ​ความ​ขี้เกียจ​ด้วย​ความ​ขยัน​ ชนะ​กิเลส​ด้วย​วิริยะ​ธรรม น่ะซิ​ แล้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1872 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1872 Tue, 15 Jun 2021 6:44:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1871 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1871 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=deSAUsVzP4o&t=1166s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1871 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1871 Tue, 15 Jun 2021 6:43:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1870 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1870 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=kPJRCoAH0xA]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1870 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1870 Tue, 15 Jun 2021 6:42:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1869 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1869 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=pDTmR8TmUts]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1869 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1869 Tue, 15 Jun 2021 6:42:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1868 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1868 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/tuvfVvS2vfU]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1868 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1868 Tue, 15 Jun 2021 6:41:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1867 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1867 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1867 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1867 Tue, 15 Jun 2021 6:39:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1866 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1866 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1866 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1866 Tue, 15 Jun 2021 6:38:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1865 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1865 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ค​ำ​ว่า​ชนะ​นั้น​ชนะ​อะไร ก็​ชนะ​ความ​ขี้เกียจ​ด้วย​ความ​ขยัน​ ชนะ​กิเลส​ด้วย​วิริยะ​ธรรม น่ะซิ​ แล้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1865 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1865 Tue, 15 Jun 2021 6:37:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1864 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1864 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1864 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=15-06-2021&group=6&gblog=1864 Tue, 15 Jun 2021 6:21:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1863 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1863 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/T8abgL_DwmI]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1863 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1863 Mon, 14 Jun 2021 18:42:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1862 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1862 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/T8abgL_DwmI]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1862 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1862 Mon, 14 Jun 2021 18:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1861 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1861 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลักธรรม หรือว่าได้หลักจิตหลักใจมา ท่านไม่ใช่ว่าได้มาแบบเลื่อนลอย ได้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1861 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1861 Mon, 14 Jun 2021 18:34:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1860 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1860 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1860 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1860 Mon, 14 Jun 2021 18:34:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1859 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1859 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลักธรรม หรือว่าได้หลักจิตหลักใจมา ท่านไม่ใช่ว่าได้มาแบบเลื่อนลอย ได้มาแ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1859 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1859 Mon, 14 Jun 2021 18:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1858 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1858 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1858 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1858 Mon, 14 Jun 2021 17:54:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1857 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1857 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1857 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1857 Mon, 14 Jun 2021 17:54:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1856 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1856 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1856 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1856 Mon, 14 Jun 2021 17:53:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1855 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1855 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1855 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1855 Mon, 14 Jun 2021 17:53:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1854 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1854 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1854 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1854 Mon, 14 Jun 2021 17:53:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1853 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1853 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1853 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1853 Mon, 14 Jun 2021 17:45:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1852 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1852 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1852 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1852 Mon, 14 Jun 2021 17:45:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1851 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1851 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1851 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1851 Mon, 14 Jun 2021 17:44:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1850 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1850 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1850 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1850 Mon, 14 Jun 2021 17:44:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1849 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1849 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1849 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1849 Mon, 14 Jun 2021 17:34:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1848 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1848 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1848 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1848 Mon, 14 Jun 2021 17:33:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1847 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1847 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1847 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1847 Mon, 14 Jun 2021 17:33:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1846 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1846 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1846 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1846 Mon, 14 Jun 2021 17:32:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1845 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1845 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1845 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1845 Mon, 14 Jun 2021 9:39:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1844 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1844 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1844 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1844 Mon, 14 Jun 2021 9:38:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1843 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1843 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1843 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1843 Mon, 14 Jun 2021 9:38:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1842 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1842 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1842 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1842 Mon, 14 Jun 2021 9:37:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1841 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1841 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1841 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1841 Mon, 14 Jun 2021 9:37:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1840 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1840 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เช้าวันนี้ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1840 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1840 Mon, 14 Jun 2021 9:36:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1839 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1839 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อแม่ครูจารย์์ใหญ่ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1839 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1839 Mon, 14 Jun 2021 9:35:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1838 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1838 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA["กรรมฐานยอดการเจริญกายคตาสติ" " อานาปานส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1838 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1838 Mon, 14 Jun 2021 9:34:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1837 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1837 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1837 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1837 Mon, 14 Jun 2021 9:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1836 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1836 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1836 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1836 Mon, 14 Jun 2021 9:18:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1835 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1835 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1835 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1835 Mon, 14 Jun 2021 9:05:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1834 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1834 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1834 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1834 Mon, 14 Jun 2021 9:05:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1833 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1833 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1833 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1833 Mon, 14 Jun 2021 9:05:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1832 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1832 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1832 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=14-06-2021&group=6&gblog=1832 Mon, 14 Jun 2021 9:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1831 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1831 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ในพระปฐมเทศนาพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงถึงทางแห่งการดับทุกข์ ทรงเรียกวิธีการดับทุกข์ที่ได้ทรงดำเนินว่า มั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1831 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1831 Sun, 13 Jun 2021 14:20:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1830 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1830 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/sH7Te-VdWJU]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1830 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1830 Sun, 13 Jun 2021 14:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1829 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1829 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลักธรรม หรือว่าได้หลักจิตหลักใจมา ท่านไม่ใช่ว่าได้มาแบบเลื่อนลอย ได้มาแ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1829 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1829 Sun, 13 Jun 2021 14:09:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1828 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1828 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1828 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1828 Sun, 13 Jun 2021 12:09:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1827 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1827 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/z6P9Wv2iTcU]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1827 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1827 Sun, 13 Jun 2021 12:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1826 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1826 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลักธรรม หรือว่าได้หลักจิตหลักใจมา ท่านไม่ใช่ว่าได้มาแบบเลื่อนลอย ได้มาแ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1826 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=13-06-2021&group=6&gblog=1826 Sun, 13 Jun 2021 7:00:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1824 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1824 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์ ๑ เราเมื่อยังค้นไม่พบแสงสว่าง, มัวเสาะหานายช่าง ปลูกเรือน (คือตัณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1824 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1824 Sat, 12 Jun 2021 16:02:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1823 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1823 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่สุดแห่งการท่องเที่ยวของพระองค์ ๑ เราเมื่อยังค้นไม่พบแสงสว่าง, มัวเสาะหานายช่าง ปลูกเรือน (คือตัณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1823 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1823 Sat, 12 Jun 2021 15:58:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1822 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1822 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1822 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1822 Sat, 12 Jun 2021 9:51:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1821 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1821 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา ส่วนหนึ่งของ ศาสนาพุทธ Dharmacakra fla]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1821 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1821 Sat, 12 Jun 2021 9:39:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1820 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1820 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา ส่วนหนึ่งของ ศาสนาพุทธ Dharmacakra fla]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1820 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1820 Sat, 12 Jun 2021 9:38:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1819 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1819 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/63JPbn6EDR/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1819 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1819 Sat, 12 Jun 2021 7:26:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1818 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1818 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/63JPbn6EDR/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1818 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1818 Sat, 12 Jun 2021 7:22:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1817 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1817 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา ส่วนหนึ่งของ ศาสนาพุทธ Dharmacakra fla]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1817 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1817 Sat, 12 Jun 2021 7:14:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1816 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1816 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1816 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1816 Sat, 12 Jun 2021 7:08:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1815 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1815 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1815 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1815 Sat, 12 Jun 2021 7:07:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1814 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1814 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1814 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1814 Sat, 12 Jun 2021 7:07:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1813 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1813 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1813 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1813 Sat, 12 Jun 2021 7:07:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1812 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1812 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูงที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1812 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=12-06-2021&group=6&gblog=1812 Sat, 12 Jun 2021 7:06:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1811 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1811 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/gLh0wVF7XLg]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1811 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1811 Fri, 11 Jun 2021 11:30:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1810 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1810 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/62E0t-q2Yx/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1810 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1810 Fri, 11 Jun 2021 11:29:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1809 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1809 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/62E0t-q2Yx/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1809 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1809 Fri, 11 Jun 2021 11:29:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1808 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1808 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/gLh0wVF7XLg]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1808 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1808 Fri, 11 Jun 2021 11:26:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1807 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1807 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1807 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1807 Fri, 11 Jun 2021 7:30:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1806 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1806 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/238296179593402/videos/1763671247055880/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1806 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1806 Fri, 11 Jun 2021 7:17:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1805 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1805 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/238296179593402/videos/1763671247055880/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1805 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1805 Fri, 11 Jun 2021 7:15:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1804 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1804 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หากใครกล่าวว่า ตัวเขาบรรลุธรรมแล้ว ถามเขาว่า โลกนี้ (ไตรภพ) เกิดมาจาก พลัง หรือ กรรม ของกลาปะ หมุน ไ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1804 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1804 Fri, 11 Jun 2021 6:49:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1803 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1803 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หากใครกล่าวว่า ตัวเขางรรลุธรรมแล้ว ถามเขาว่า โลกนี้ (ไตรภพ) เกิดมาจาก พลัง หรือ กรรม ของกลาปะ หมุน ไ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1803 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1803 Fri, 11 Jun 2021 6:45:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1802 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1802 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หากใครกล่าวว่า ตัวเขางรรลุธรรมแล้ว ถามเขาว่า โลกนี้ (ไตรภพ) เกิดมาจาก พลัง หรือ กรรม ของกลาปะ หมุน ไ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1802 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1802 Fri, 11 Jun 2021 6:43:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1801 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1801 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/watch/live/?v=177334054243627&ref=watch_permalink]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1801 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1801 Fri, 11 Jun 2021 6:38:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1800 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1800 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หากใครกล่าวว่า ตัวเขาบรรลุธรรมแล้ว ถามเขาว่า โลกนี้ (ไตรภพ) เกิดมาจาก พลัง หรือ กรรม ของกลาปะ หมุน ไ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1800 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1800 Fri, 11 Jun 2021 6:36:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1799 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1799 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1799 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1799 Fri, 11 Jun 2021 6:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1798 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1798 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/62llHFg-H4/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1798 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1798 Fri, 11 Jun 2021 6:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1797 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1797 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/62llHFg-H4/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1797 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1797 Fri, 11 Jun 2021 6:15:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1796 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1796 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/62l94r_FyN/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1796 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1796 Fri, 11 Jun 2021 6:08:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1795 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1795 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/62l94r_FyN/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1795 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1795 Fri, 11 Jun 2021 6:07:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1794 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1794 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หากใครกล่าวว่า ตัวเขายรรลุธรรมแล้ว ถามเขาว่า โลกนี้ (ไตรภพ) เกิดมาจาก พลัง หรือ กรรม ของกลาปะ หมุน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1794 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1794 Fri, 11 Jun 2021 6:04:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1793 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1793 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หากใครกล่าวว่า ตัวเขายรรลุธรรมแล้ว ถามเขาว่า โลกนี้ (ไตรภพ) เกิดมาจาก พลัง หรือ กรรม ของกลาปะ หมุน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1793 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=11-06-2021&group=6&gblog=1793 Fri, 11 Jun 2021 6:02:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1792 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1792 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝืนกฎของกรรม ยอมรับนับถือกฎของกรรมอย่างจริงใจอยู่ตลอดเวลา ท่านใช้หลักพิจารณาเมื่อถูกอารมณ์กระทบกระทั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1792 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1792 Thu, 10 Jun 2021 11:18:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1791 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1791 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝืนกฎของกรรม ยอมรับนับถือกฎของกรรมอย่างจริงใจอยู่ตลอดเวลา ท่านใช้หลักพิจารณาเมื่อถูกอารมณ์กระทบกระทั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1791 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1791 Thu, 10 Jun 2021 11:13:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1790 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1790 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝืนกฎของกรรม ยอมรับนับถือกฎของกรรมอย่างจริงใจอยู่ตลอดเวลา ท่านใช้หลักพิจารณาเมื่อถูกอารมณ์กระทบกระทั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1790 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1790 Thu, 10 Jun 2021 11:13:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1789 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1789 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝืนกฎของกรรม ยอมรับนับถือกฎของกรรมอย่างจริงใจอยู่ตลอดเวลา ท่านใช้หลักพิจารณาเมื่อถูกอารมณ์กระทบกระทั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1789 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1789 Thu, 10 Jun 2021 11:11:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1788 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1788 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝืนกฎของกรรม ยอมรับนับถือกฎของกรรมอย่างจริงใจอยู่ตลอดเวลา ท่านใช้หลักพิจารณาเมื่อถูกอารมณ์กระทบกระทั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1788 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1788 Thu, 10 Jun 2021 11:11:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1787 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1787 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝืนกฎของกรรม ยอมรับนับถือกฎของกรรมอย่างจริงใจอยู่ตลอดเวลา ท่านใช้หลักพิจารณาเมื่อถูกอารมณ์กระทบกระทั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1787 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1787 Thu, 10 Jun 2021 11:10:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1786 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1786 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ ในพระปฐมเทศนาพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงถึงทางแห่งการดับทุกข์ ทรงเรียกวิธีการดับทุกข์ที่ได้ทรงดำเนินว่า ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1786 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1786 Thu, 10 Jun 2021 10:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1785 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1785 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/100013200227390/videos/1216598685456794/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1785 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1785 Thu, 10 Jun 2021 9:07:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1784 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1784 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1784 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1784 Thu, 10 Jun 2021 9:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1783 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1783 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1783 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1783 Thu, 10 Jun 2021 9:02:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1782 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1782 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1782 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1782 Thu, 10 Jun 2021 9:01:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1781 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1781 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1781 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1781 Thu, 10 Jun 2021 9:01:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1780 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1780 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1780 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1780 Thu, 10 Jun 2021 9:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1779 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1779 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ ในพระปฐมเทศนาพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงถึงทางแห่งการดับทุกข์ ทรงเรียกวิธีการดับทุกข์ที่ได้ทรงดำเนินว่า ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1779 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1779 Thu, 10 Jun 2021 8:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1778 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1778 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ ในพระปฐมเทศนาพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงถึงทางแห่งการดับทุกข์ ทรงเรียกวิธีการดับทุกข์ที่ได้ทรงดำเนินว่า ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1778 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1778 Thu, 10 Jun 2021 8:54:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1777 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1777 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ ในพระปฐมเทศนาพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงถึงทางแห่งการดับทุกข์ ทรงเรียกวิธีการดับทุกข์ที่ได้ทรงดำเนินว่า ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1777 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1777 Thu, 10 Jun 2021 8:41:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1776 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1776 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ ในพระปฐมเทศนาพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงถึงทางแห่งการดับทุกข์ ทรงเรียกวิธีการดับทุกข์ที่ได้ทรงดำเนินว่า ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1776 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1776 Thu, 10 Jun 2021 8:38:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1775 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1775 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ ในพระปฐมเทศนาพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงถึงทางแห่งการดับทุกข์ ทรงเรียกวิธีการดับทุกข์ที่ได้ทรงดำเนินว่า ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1775 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1775 Thu, 10 Jun 2021 8:35:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1774 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1774 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ ในพระปฐมเทศนาพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงถึงทางแห่งการดับทุกข์ ทรงเรียกวิธีการดับทุกข์ที่ได้ทรงดำเนินว่า ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1774 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1774 Thu, 10 Jun 2021 8:33:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1773 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1773 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ ในพระปฐมเทศนาพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงถึงทางแห่งการดับทุกข์ ทรงเรียกวิธีการดับทุกข์ที่ได้ทรงดำเนินว่า ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1773 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1773 Thu, 10 Jun 2021 8:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1772 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1772 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายกลางคือทางรอดของชาวโลก พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. (2558) ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1772 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1772 Thu, 10 Jun 2021 8:18:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1771 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1771 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1771 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1771 Thu, 10 Jun 2021 8:01:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1770 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1770 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/e8sRjvBci6I]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1770 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1770 Thu, 10 Jun 2021 7:57:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1769 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1769 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/e8sRjvBci6I]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1769 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1769 Thu, 10 Jun 2021 7:57:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1768 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1768 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3575861399180701/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1768 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1768 Thu, 10 Jun 2021 7:36:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1767 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1767 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3575861399180701/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1767 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1767 Thu, 10 Jun 2021 7:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1766 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1766 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3575861399180701/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1766 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1766 Thu, 10 Jun 2021 7:28:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1765 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1765 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3575861399180701/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1765 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1765 Thu, 10 Jun 2021 7:28:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1764 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1764 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3575861399180701/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1764 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1764 Thu, 10 Jun 2021 7:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1763 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1763 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3575861399180701/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1763 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1763 Thu, 10 Jun 2021 7:24:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1762 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1762 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1762 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1762 Thu, 10 Jun 2021 7:09:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1761 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1761 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. (2558) ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา www.ps.mcu.ac.th ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1761 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1761 Thu, 10 Jun 2021 7:06:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1760 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1760 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางสายกลางคือทางแห่งความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1760 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1760 Thu, 10 Jun 2021 7:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1759 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1759 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ ในพระปฐมเทศนาพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงถึงทางแห่งการดับทุกข์ ทรงเรียกวิธีการดับทุกข์ที่ได้ทรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1759 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1759 Thu, 10 Jun 2021 7:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1758 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1758 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1758 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1758 Thu, 10 Jun 2021 6:58:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1757 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1757 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1757 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1757 Thu, 10 Jun 2021 6:57:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1756 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1756 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1756 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1756 Thu, 10 Jun 2021 6:57:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1755 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1755 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1755 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1755 Thu, 10 Jun 2021 6:56:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1754 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1754 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1754 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1754 Thu, 10 Jun 2021 6:56:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1753 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1753 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1753 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1753 Thu, 10 Jun 2021 6:52:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1752 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1752 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=Ph8O9trneS0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1752 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1752 Thu, 10 Jun 2021 6:41:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1751 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1751 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=Ph8O9trneS0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1751 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1751 Thu, 10 Jun 2021 6:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1750 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1750 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=Ph8O9trneS0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1750 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1750 Thu, 10 Jun 2021 6:35:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1749 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1749 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=FrYv3NSkLq0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1749 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1749 Thu, 10 Jun 2021 6:28:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1748 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1748 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1748 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1748 Thu, 10 Jun 2021 6:27:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1747 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1747 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=Ph8O9trneS0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1747 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1747 Thu, 10 Jun 2021 6:24:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1746 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1746 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1746 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1746 Thu, 10 Jun 2021 6:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1745 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1745 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[blob:https://www.youtube.com/967fffec-5a22-4531-b695-c94a26f4f0e1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1745 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1745 Thu, 10 Jun 2021 6:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1744 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1744 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=FrYv3NSkLq0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1744 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1744 Thu, 10 Jun 2021 6:22:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1743 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1743 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1743 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1743 Thu, 10 Jun 2021 6:21:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1742 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1742 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1742 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1742 Thu, 10 Jun 2021 6:21:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1741 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1741 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1741 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1741 Thu, 10 Jun 2021 6:20:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1740 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1740 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1740 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1740 Thu, 10 Jun 2021 6:20:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1739 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1739 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1739 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1739 Thu, 10 Jun 2021 5:01:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1738 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1738 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1738 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1738 Thu, 10 Jun 2021 5:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1737 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1737 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1737 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1737 Thu, 10 Jun 2021 5:00:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1736 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1736 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1736 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1736 Thu, 10 Jun 2021 5:00:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1735 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1735 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=Ph8O9trneS0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1735 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1735 Thu, 10 Jun 2021 4:58:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1734 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1734 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1734 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1734 Thu, 10 Jun 2021 4:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1733 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1733 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1733 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=10-06-2021&group=6&gblog=1733 Thu, 10 Jun 2021 4:52:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1732 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1732 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/100013200227390/videos/1226205571162772/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1732 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1732 Wed, 09 Jun 2021 11:25:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1731 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1731 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/100013200227390/videos/1226205571162772/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1731 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1731 Wed, 09 Jun 2021 11:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1730 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1730 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก.ความเมตตาของพระพุทธเจ้าสว่างไสวครอบโลกครอบโลกครอบจักรวาล.น้อมนำธรรมคำสอนของพ่อน้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1730 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1730 Wed, 09 Jun 2021 10:32:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1729 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1729 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิต​เดิน​เข้าไป​หา​ความ​ตาย​ทุก​วัน​ทุกวัน​เจ้า​ยัง​ไม่​รู้​เหรอ​เจ้า​จะ​มัวเมา​เพลิดเพลิน​อยู่​นั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1729 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1729 Wed, 09 Jun 2021 10:26:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1728 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1728 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[​เดิน​เข้าไป​หา​ความ​ตาย​ทุก​วัน​ทุกวัน​เจ้า​ยัง​ไม่​รู้​เหรอ​เจ้า​จะ​มัวเมา​เพลิดเพลิน​อยู่​นั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1728 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1728 Wed, 09 Jun 2021 10:24:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1727 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1727 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/2LGkFp0lL3w]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1727 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1727 Wed, 09 Jun 2021 9:08:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1726 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1726 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/2LGkFp0lL3w]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1726 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1726 Wed, 09 Jun 2021 9:07:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1725 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1725 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/2LGkFp0lL3w]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1725 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1725 Wed, 09 Jun 2021 9:05:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1724 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1724 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/2LGkFp0lL3w]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1724 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1724 Wed, 09 Jun 2021 9:05:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1723 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1723 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1723 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1723 Wed, 09 Jun 2021 9:04:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1722 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1722 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1722 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1722 Wed, 09 Jun 2021 9:04:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1721 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1721 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1721 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1721 Wed, 09 Jun 2021 8:51:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1720 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1720 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1720 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1720 Wed, 09 Jun 2021 7:48:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1719 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1719 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญปลดทุกข์ ลดกรรม ขอเชิญร่วมสร้างห้องน้ำถวายวัดในชนบท กองบุญละ 300 บาท หรือตามกำลังศรัทธา บริจาค 2,]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1719 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1719 Wed, 09 Jun 2021 7:47:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1718 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1718 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[บุญไถ่ชีวิตแม่โค ก่อนถูกเชือด ออกจากโรงฆ่า ที่โหดเหี้ยม บริจาคคนละ 20-30 บาท หรือกองบุญละ 199 บาท/ ห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1718 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1718 Wed, 09 Jun 2021 7:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1717 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1717 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1717 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1717 Wed, 09 Jun 2021 7:35:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1716 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1716 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเชิญร่วมบุญ..#มหากุศล ชื้อที่ดินถวายวัดในชนบท ตารางวาละ499 บาท หรือ ตามกำลังศรัทธา จำนวน3,900 ตารา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1716 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1716 Wed, 09 Jun 2021 7:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1715 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1715 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิต​เดิน​เข้าไป​หา​ความ​ตาย​ทุก​วัน​ทุกวัน​เจ้า​ยัง​ไม่​รู้​เหรอ​เจ้า​จะ​มัวเมา​เพลิดเพลิน​อยู่​นั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1715 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1715 Wed, 09 Jun 2021 7:27:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1714 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1714 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หน่วยจับ หน่วยกัน หน่วยแก้ปัญหา "หน่วยจับ หน่วยกัน หน่วยแก้ปัญหา ของตนเองคือ หน่วยสมบัติรูป สมบัตินา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1714 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1714 Wed, 09 Jun 2021 7:25:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1713 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1713 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิต​เดิน​เข้าไป​หา​ความ​ตาย​ทุก​วัน​ทุกวัน​เจ้า​ยัง​ไม่​รู้​เหรอ​เจ้า​จะ​มัวเมา​เพลิดเพลิน​อยู่​นั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1713 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1713 Wed, 09 Jun 2021 7:25:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1712 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1712 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิต​เดิน​เข้าไป​หา​ความ​ตาย​ทุก​วัน​ทุกวัน​เจ้า​ยัง​ไม่​รู้​เหรอ​เจ้า​จะ​มัวเมา​เพลิดเพลิน​อยู่​นั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1712 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1712 Wed, 09 Jun 2021 7:23:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1711 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1711 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิต​เดิน​เข้าไป​หา​ความ​ตาย​ทุก​วัน​ทุกวัน​เจ้า​ยัง​ไม่​รู้​เหรอ​เจ้า​จะ​มัวเมา​เพลิดเพลิน​อยู่​นั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1711 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1711 Wed, 09 Jun 2021 7:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1710 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1710 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1710 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1710 Wed, 09 Jun 2021 7:20:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1709 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1709 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1709 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1709 Wed, 09 Jun 2021 7:17:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1708 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1708 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1708 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1708 Wed, 09 Jun 2021 7:14:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1707 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1707 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1707 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1707 Wed, 09 Jun 2021 7:14:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1706 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1706 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1706 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1706 Wed, 09 Jun 2021 7:13:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1705 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1705 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เก่งมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1705 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1705 Wed, 09 Jun 2021 7:04:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1704 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1704 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1704 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1704 Wed, 09 Jun 2021 7:02:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1703 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1703 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[อิ่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1703 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1703 Wed, 09 Jun 2021 7:02:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1702 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1702 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เก่งมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1702 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1702 Wed, 09 Jun 2021 7:01:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1701 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1701 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1701 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1701 Wed, 09 Jun 2021 6:59:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1700 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1700 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1700 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1700 Wed, 09 Jun 2021 6:59:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1699 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1699 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1699 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1699 Wed, 09 Jun 2021 6:29:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1698 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1698 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดำดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1698 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1698 Wed, 09 Jun 2021 6:28:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1697 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1697 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พอดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1697 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1697 Wed, 09 Jun 2021 6:28:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1696 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1696 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เก่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1696 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1696 Wed, 09 Jun 2021 6:28:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1695 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1695 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1695 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1695 Wed, 09 Jun 2021 6:27:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1694 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1694 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1694 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1694 Wed, 09 Jun 2021 6:27:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1693 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1693 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หมดกิเลสแต่ยังไม่หมดขี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1693 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1693 Wed, 09 Jun 2021 6:26:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1692 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1692 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1692 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1692 Wed, 09 Jun 2021 6:24:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1691 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1691 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธวจน..ฆราวาสชั้นเลิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1691 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1691 Wed, 09 Jun 2021 6:24:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1690 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1690 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับทุกดวงจิตดวงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1690 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1690 Wed, 09 Jun 2021 6:24:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1689 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1689 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1689 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1689 Wed, 09 Jun 2021 6:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1688 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1688 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1688 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1688 Wed, 09 Jun 2021 6:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1687 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1687 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1687 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1687 Wed, 09 Jun 2021 6:23:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1686 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1686 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1686 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1686 Wed, 09 Jun 2021 6:23:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1685 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1685 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1685 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1685 Wed, 09 Jun 2021 6:22:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1684 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1684 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1684 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1684 Wed, 09 Jun 2021 6:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1683 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1683 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1683 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1683 Wed, 09 Jun 2021 6:22:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1682 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1682 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1682 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1682 Wed, 09 Jun 2021 6:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1681 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1681 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1681 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1681 Wed, 09 Jun 2021 6:21:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1680 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1680 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1680 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1680 Wed, 09 Jun 2021 6:16:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1679 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1679 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1679 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1679 Wed, 09 Jun 2021 6:15:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1678 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1678 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1678 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1678 Wed, 09 Jun 2021 6:15:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1677 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1677 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1677 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=09-06-2021&group=6&gblog=1677 Wed, 09 Jun 2021 6:14:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1676 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1676 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1676 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1676 Tue, 08 Jun 2021 18:45:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1675 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1675 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1675 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1675 Tue, 08 Jun 2021 18:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1674 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1674 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1674 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1674 Tue, 08 Jun 2021 18:44:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1673 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1673 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1673 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1673 Tue, 08 Jun 2021 18:44:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1672 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1672 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1672 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1672 Tue, 08 Jun 2021 18:32:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1671 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1671 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1671 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1671 Tue, 08 Jun 2021 18:32:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1670 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1670 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1670 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1670 Tue, 08 Jun 2021 18:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1669 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1669 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1669 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1669 Tue, 08 Jun 2021 18:31:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1668 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1668 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3570288529737988/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1668 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1668 Tue, 08 Jun 2021 14:12:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1667 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1667 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1667 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1667 Tue, 08 Jun 2021 14:08:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1666 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1666 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1666 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1666 Tue, 08 Jun 2021 14:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1665 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1665 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1665 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1665 Tue, 08 Jun 2021 14:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1664 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1664 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1664 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1664 Tue, 08 Jun 2021 14:07:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1663 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1663 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1663 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1663 Tue, 08 Jun 2021 10:26:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1662 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1662 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1662 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1662 Tue, 08 Jun 2021 7:51:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1661 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1661 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1661 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1661 Tue, 08 Jun 2021 7:50:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1660 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1660 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1660 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1660 Tue, 08 Jun 2021 7:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1659 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1659 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1659 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1659 Tue, 08 Jun 2021 6:56:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1658 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1658 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1658 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1658 Tue, 08 Jun 2021 6:55:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1657 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1657 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/_nNMdsBd6ak]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1657 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1657 Tue, 08 Jun 2021 6:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1656 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1656 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/WatPaDhammaUtthayan/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1656 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1656 Tue, 08 Jun 2021 6:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1655 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1655 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/WatPaDhammaUtthayan/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1655 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1655 Tue, 08 Jun 2021 6:48:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1654 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1654 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[คนบ่มีวาสนา เฮ็ดจั่งใด๋มันกะบ่ขึ้นบ่เกิด คนมีบุญเฮ็ดหยังจับหยังมันกะขึ้นเมิด ทำมาค้าขายหยังกะขึ้น จั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1654 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1654 Tue, 08 Jun 2021 6:37:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1653 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1653 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[คนบ่มีวาสนา เฮ็ดจั่งใด๋มันกะบ่ขึ้นบ่เกิด คนมีบุญเฮ็ดหยังจับหยังมันกะขึ้นเมิด ทำมาค้าขายหยังกะขึ้น จั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1653 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1653 Tue, 08 Jun 2021 6:33:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1652 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1652 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[คนบ่มีวาสนา เฮ็ดจั่งใด๋มันกะบ่ขึ้นบ่เกิด คนมีบุญเฮ็ดหยังจับหยังมันกะขึ้นเมิด ทำมาค้าขายหยังกะขึ้น จั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1652 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1652 Tue, 08 Jun 2021 6:33:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1651 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1651 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[คนบ่มีวาสนา เฮ็ดจั่งใด๋มันกะบ่ขึ้นบ่เกิด คนมีบุญเฮ็ดหยังจับหยังมันกะขึ้นเมิด ทำมาค้าขายหยังกะขึ้น จั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1651 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1651 Tue, 08 Jun 2021 6:31:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1650 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1650 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[คนบ่มีวาสนา เฮ็ดจั่งใด๋มันกะบ่ขึ้นบ่เกิด คนมีบุญเฮ็ดหยังจับหยังมันกะขึ้นเมิด ทำมาค้าขายหยังกะขึ้น จั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1650 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1650 Tue, 08 Jun 2021 6:31:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1649 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1649 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1649 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1649 Tue, 08 Jun 2021 6:30:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1648 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1648 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=-7beQbWs3-w]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1648 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1648 Tue, 08 Jun 2021 6:29:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1647 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1647 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1647 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1647 Tue, 08 Jun 2021 5:17:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1646 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1646 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1646 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1646 Tue, 08 Jun 2021 5:17:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1645 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1645 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1645 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1645 Tue, 08 Jun 2021 5:16:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1644 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1644 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1644 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1644 Tue, 08 Jun 2021 5:09:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1643 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1643 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1643 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1643 Tue, 08 Jun 2021 5:09:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1642 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1642 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1642 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1642 Tue, 08 Jun 2021 5:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1641 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1641 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1641 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=08-06-2021&group=6&gblog=1641 Tue, 08 Jun 2021 5:08:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1640 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1640 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5ZNLt6MlAU/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1640 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1640 Mon, 07 Jun 2021 19:23:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1639 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1639 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5ZNLt6MlAU/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1639 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1639 Mon, 07 Jun 2021 19:21:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1638 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1638 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5ZNLt6MlAU/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1638 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1638 Mon, 07 Jun 2021 19:18:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1637 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1637 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5ZNLt6MlAU/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1637 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1637 Mon, 07 Jun 2021 19:14:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1636 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1636 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ฤทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1636 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1636 Mon, 07 Jun 2021 19:06:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1635 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1635 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1635 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1635 Mon, 07 Jun 2021 19:02:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1634 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1634 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1634 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1634 Mon, 07 Jun 2021 17:20:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1633 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1633 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1633 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1633 Mon, 07 Jun 2021 17:18:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1632 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1632 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1632 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1632 Mon, 07 Jun 2021 17:10:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1631 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1631 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1631 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1631 Mon, 07 Jun 2021 17:10:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1630 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1630 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1630 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1630 Mon, 07 Jun 2021 17:06:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1629 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1629 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1629 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1629 Mon, 07 Jun 2021 17:05:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1628 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1628 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1628 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1628 Mon, 07 Jun 2021 17:04:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1627 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1627 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธวจนคำสอนจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1627 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1627 Mon, 07 Jun 2021 17:04:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1626 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1626 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1626 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1626 Mon, 07 Jun 2021 17:03:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1625 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1625 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/1280622618702679/?__cft__[0]=AZXgYPPRW_5DBmkTTJ1AmncEck8NAJN-NMEoIUb]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1625 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1625 Mon, 07 Jun 2021 17:02:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1624 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1624 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระตถาคต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1624 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1624 Mon, 07 Jun 2021 14:16:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1623 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1623 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระตถาคต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1623 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1623 Mon, 07 Jun 2021 14:16:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1622 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1622 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5Zczu1Mtzj/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1622 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1622 Mon, 07 Jun 2021 8:39:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1621 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1621 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1621 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1621 Mon, 07 Jun 2021 8:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1620 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1620 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1620 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1620 Mon, 07 Jun 2021 8:25:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1619 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1619 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1619 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1619 Mon, 07 Jun 2021 8:24:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1618 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1618 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1618 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1618 Mon, 07 Jun 2021 8:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1617 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1617 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1617 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1617 Mon, 07 Jun 2021 8:08:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1616 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1616 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[อ.อินทร์ถวาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1616 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1616 Mon, 07 Jun 2021 8:07:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1615 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1615 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[อ.อินทร์ถวาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1615 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1615 Mon, 07 Jun 2021 7:14:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1614 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1614 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ มนุษยชาติต้องการความสุข เกลียดทุกข์เหมือนกัน แต่ว่าการเสาะแสวงหาความสุขนั้น เราจะหาด้วยวิธีการอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1614 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1614 Mon, 07 Jun 2021 7:10:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1613 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1613 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ มนุษยชาติต้องการความสุข เกลียดทุกข์เหมือนกัน แต่ว่าการเสาะแสวงหาความสุขนั้น เราจะหาด้วยวิธีการอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1613 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1613 Mon, 07 Jun 2021 7:08:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1612 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1612 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ มนุษยชาติต้องการความสุข เกลียดทุกข์เหมือนกัน แต่ว่าการเสาะแสวงหาความสุขนั้น เราจะหาด้วยวิธีการอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1612 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1612 Mon, 07 Jun 2021 7:04:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1611 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1611 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ มนุษยชาติต้องการความสุข เกลียดทุกข์เหมือนกัน แต่ว่าการเสาะแสวงหาความสุขนั้น เราจะหาด้วยวิธีการอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1611 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1611 Mon, 07 Jun 2021 7:02:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1610 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1610 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริงใช้พิสุจน์ทุกสิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1610 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1610 Mon, 07 Jun 2021 6:53:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1609 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1609 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1609 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1609 Mon, 07 Jun 2021 6:49:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1608 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1608 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1608 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1608 Mon, 07 Jun 2021 6:49:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1607 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1607 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1607 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1607 Mon, 07 Jun 2021 6:46:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1606 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1606 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1606 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1606 Mon, 07 Jun 2021 6:45:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1605 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1605 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์ชาติต้องการความสุข เกลียดทุกข์เหมือนกัน แต่ว่าการเสาะแสวงหาความสุขนั้น เราจะหาด้วยวิธีการอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1605 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1605 Mon, 07 Jun 2021 6:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1604 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1604 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์ชาติต้องการความสุข เกลียดทุกข์เหมือนกัน แต่ว่าการเสาะแสวงหาความสุขนั้น เราจะหาด้วยวิธีการอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1604 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1604 Mon, 07 Jun 2021 6:25:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1603 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1603 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์ชาติต้องการความสุข เกลียดทุกข์เหมือนกัน แต่ว่าการเสาะแสวงหาความสุขนั้น เราจะหาด้วยวิธีการอย่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1603 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=07-06-2021&group=6&gblog=1603 Mon, 07 Jun 2021 6:24:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1602 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1602 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/watch/live/?v=514201859940019&ref=notif¬if_id=1622980472382913¬if_t=l]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1602 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1602 Sun, 06 Jun 2021 19:35:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1601 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1601 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/watch/live/?v=514201859940019&ref=notif¬if_id=1622980472382913¬if_t=l]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1601 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1601 Sun, 06 Jun 2021 19:35:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1600 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1600 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/watch/live/?v=514201859940019&ref=notif¬if_id=1622980472382913¬if_t=l]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1600 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1600 Sun, 06 Jun 2021 19:34:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1599 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1599 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/watch/live/?v=514201859940019&ref=notif¬if_id=1622980472382913¬if_t=l]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1599 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1599 Sun, 06 Jun 2021 19:34:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1598 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1598 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1598 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1598 Sun, 06 Jun 2021 19:33:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1597 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1597 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=vaZeNmr1SIs]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1597 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1597 Sun, 06 Jun 2021 19:33:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1596 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1596 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1596 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1596 Sun, 06 Jun 2021 19:17:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1595 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1595 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1595 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1595 Sun, 06 Jun 2021 19:16:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1594 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1594 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ชั่วไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1594 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1594 Sun, 06 Jun 2021 19:16:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1593 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1593 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกแบบขยายโบสถ์(ขยายโบสถ์เก่า) ให้กับวัดธาตุโนนนคร วัดที่สร้างสมัยรัชกาลที่ 1 พุทธศักราช 2328]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1593 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1593 Sun, 06 Jun 2021 19:16:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1592 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1592 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=vaZeNmr1SIs]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1592 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1592 Sun, 06 Jun 2021 19:15:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1591 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1591 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=2LGkFp0lL3w]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1591 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1591 Sun, 06 Jun 2021 19:15:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1590 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1590 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=KzH3QUd4cIw]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1590 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1590 Sun, 06 Jun 2021 19:14:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1589 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1589 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=dlqWoQ69lK4&t=1645s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1589 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1589 Sun, 06 Jun 2021 19:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1588 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1588 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=dlqWoQ69lK4&t=1645s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1588 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1588 Sun, 06 Jun 2021 19:13:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1587 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1587 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=dlqWoQ69lK4&t=1645s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1587 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1587 Sun, 06 Jun 2021 19:13:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1586 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1586 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=dlqWoQ69lK4&t=1645s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1586 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1586 Sun, 06 Jun 2021 19:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1585 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1585 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1585 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1585 Sun, 06 Jun 2021 19:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1584 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1584 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=vaZeNmr1SIs]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1584 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1584 Sun, 06 Jun 2021 19:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1583 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1583 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1583 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1583 Sun, 06 Jun 2021 19:09:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1582 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1582 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1582 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1582 Sun, 06 Jun 2021 19:08:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1581 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1581 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1581 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1581 Sun, 06 Jun 2021 19:08:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1580 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1580 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1580 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1580 Sun, 06 Jun 2021 19:08:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1579 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1579 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1579 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1579 Sun, 06 Jun 2021 19:07:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1578 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1578 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=vaZeNmr1SIs]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1578 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1578 Sun, 06 Jun 2021 19:06:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1577 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1577 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=dlqWoQ69lK4&t=1645s]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1577 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1577 Sun, 06 Jun 2021 19:06:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1576 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1576 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1576 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1576 Sun, 06 Jun 2021 19:05:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1575 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1575 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=vaZeNmr1SIs]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1575 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1575 Sun, 06 Jun 2021 19:04:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1574 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1574 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1574 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1574 Sun, 06 Jun 2021 19:03:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1573 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1573 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1573 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1573 Sun, 06 Jun 2021 19:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1572 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1572 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1572 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1572 Sun, 06 Jun 2021 19:02:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1571 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1571 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1571 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1571 Sun, 06 Jun 2021 19:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1570 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1570 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกแบบขยายโบสถ์(ขยายโบสถ์เก่า) ให้กับวัดธาตุโนนนคร วัดที่สร้างสมัยรัชกาลที่ 1 พุทธศักราช 2328]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1570 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1570 Sun, 06 Jun 2021 9:41:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1569 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1569 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เดิน............ถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1569 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1569 Sun, 06 Jun 2021 9:40:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1568 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1568 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1568 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1568 Sun, 06 Jun 2021 9:40:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1567 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1567 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1567 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1567 Sun, 06 Jun 2021 9:39:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1566 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1566 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1566 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1566 Sun, 06 Jun 2021 9:38:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1565 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1565 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1565 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1565 Sun, 06 Jun 2021 9:38:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1564 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1564 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1564 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1564 Sun, 06 Jun 2021 9:38:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1563 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1563 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1563 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1563 Sun, 06 Jun 2021 9:37:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1562 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1562 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1562 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1562 Sun, 06 Jun 2021 9:36:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1561 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1561 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1561 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1561 Sun, 06 Jun 2021 9:36:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1560 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1560 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1560 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1560 Sun, 06 Jun 2021 9:26:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1559 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1559 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นำ้เหลือง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1559 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1559 Sun, 06 Jun 2021 9:24:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1558 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1558 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพพลังบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1558 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1558 Sun, 06 Jun 2021 9:23:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1557 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1557 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เกศาธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1557 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1557 Sun, 06 Jun 2021 9:21:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1556 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1556 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธรุป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1556 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1556 Sun, 06 Jun 2021 9:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1555 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1555 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระบรมสารีริกธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1555 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1555 Sun, 06 Jun 2021 9:18:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1554 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1554 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสารีริกธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1554 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1554 Sun, 06 Jun 2021 9:16:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1553 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1553 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังบุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1553 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1553 Sun, 06 Jun 2021 9:15:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1552 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1552 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้โลก รู้ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1552 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1552 Sun, 06 Jun 2021 9:13:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1551 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1551 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ใส่บาตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1551 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1551 Sun, 06 Jun 2021 9:11:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1550 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1550 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1550 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1550 Sun, 06 Jun 2021 9:11:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1549 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1549 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1549 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1549 Sun, 06 Jun 2021 9:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1548 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1548 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันถวายเพลิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1548 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1548 Sun, 06 Jun 2021 9:10:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1547 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1547 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5XS7x3ZVjS/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1547 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1547 Sun, 06 Jun 2021 8:08:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1546 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1546 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1546 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1546 Sun, 06 Jun 2021 8:08:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1545 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1545 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1545 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1545 Sun, 06 Jun 2021 7:04:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1544 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1544 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1544 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1544 Sun, 06 Jun 2021 6:59:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1543 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1543 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นันทวุฒิ อัครสันตติกุล 6 มิถุนายน 2016 · ขอนแก่น · แชร์กับ สาธารณะ เดิน............ถึง ความคิดเห็]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1543 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1543 Sun, 06 Jun 2021 6:50:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1542 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1542 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นันทวุฒิ อัครสันตติกุล 6 มิถุนายน 2016 · ขอนแก่น · แชร์กับ สาธารณะ เดิน............ถึง ความคิดเห็]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1542 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1542 Sun, 06 Jun 2021 6:47:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1541 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1541 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เดิน............ถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1541 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1541 Sun, 06 Jun 2021 6:45:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1540 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1540 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ขยายโบสถ์เก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1540 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1540 Sun, 06 Jun 2021 6:37:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1539 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1539 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1539 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1539 Sun, 06 Jun 2021 6:29:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1538 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1538 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1538 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1538 Sun, 06 Jun 2021 6:28:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1537 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1537 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกแบบขยายโบสถ์(ขยายโบสถ์เก่า) ให้กับวัดธาตุโนนนคร วัดที่สร้างสมัยรัชกาลที่ 1 พุทธศักราช 2328]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1537 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1537 Sun, 06 Jun 2021 6:24:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1536 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1536 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1536 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1536 Sun, 06 Jun 2021 6:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1535 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1535 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรโตโฆสะ = เสียงจากผู้อื่น การกระตุ้นหรือชักจูงจากภายนอก เช่น การสั่งสอน แนะนำ การถ่ายทอด การ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1535 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1535 Sun, 06 Jun 2021 6:15:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1534 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1534 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1534 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1534 Sun, 06 Jun 2021 6:13:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1533 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1533 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่.ละมัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1533 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=06-06-2021&group=6&gblog=1533 Sun, 06 Jun 2021 6:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1532 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1532 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/330743535084/videos/232234521668921?__cft__[0]=AZW0cix0su58FirvdmIpan9KGBnT]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1532 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1532 Sat, 05 Jun 2021 19:20:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1531 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1531 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/330743535084/videos/232234521668921?__cft__[0]=AZW0cix0su58FirvdmIpan9KGBnT]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1531 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1531 Sat, 05 Jun 2021 19:19:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1530 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1530 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/103353545310179/videos/842437383146645?__cft__[0]=AZWUvR7GYmH0ABeEzUNc0Oa9r]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1530 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1530 Sat, 05 Jun 2021 19:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1529 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1529 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1529 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1529 Sat, 05 Jun 2021 18:32:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1528 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1528 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จริยศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1528 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1528 Sat, 05 Jun 2021 18:27:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1527 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1527 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ จริยศาสตร์ (Ethics) ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่ง. ของวิชาปรัชญา (Philosophy) ซึ่งจริยศาสตร์นี้ได้. ศึกษาถ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1527 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1527 Sat, 05 Jun 2021 18:27:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1526 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1526 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1526 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1526 Sat, 05 Jun 2021 18:24:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1525 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1525 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ จริยศาสตร์ (Ethics) ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่ง. ของวิชาปรัชญา (Philosophy) ซึ่งจริยศาสตร์นี้ได้. ศึกษาถ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1525 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1525 Sat, 05 Jun 2021 18:24:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1524 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1524 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ จริยศาสตร์ (Ethics) ในฐานะที่เป็นสาขาหนึ่ง. ของวิชาปรัชญา (Philosophy) ซึ่งจริยศาสตร์นี้ได้. ศึกษาถ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1524 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1524 Sat, 05 Jun 2021 18:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1523 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1523 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1523 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1523 Sat, 05 Jun 2021 18:22:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1522 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1522 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จริยศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1522 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1522 Sat, 05 Jun 2021 18:21:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1521 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1521 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จริยศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1521 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1521 Sat, 05 Jun 2021 18:18:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1520 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1520 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1520 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1520 Sat, 05 Jun 2021 18:16:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1519 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1519 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1519 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1519 Sat, 05 Jun 2021 18:14:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1518 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1518 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1518 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1518 Sat, 05 Jun 2021 18:10:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1517 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1517 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1517 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1517 Sat, 05 Jun 2021 18:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1516 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1516 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1516 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1516 Sat, 05 Jun 2021 18:06:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1515 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1515 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1515 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1515 Sat, 05 Jun 2021 18:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1514 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1514 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1514 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1514 Sat, 05 Jun 2021 18:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1513 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1513 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1513 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1513 Sat, 05 Jun 2021 18:04:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1512 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1512 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1512 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1512 Sat, 05 Jun 2021 18:04:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1511 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1511 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1511 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1511 Sat, 05 Jun 2021 16:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1510 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1510 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1510 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1510 Sat, 05 Jun 2021 16:16:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1509 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1509 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพาน; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1509 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1509 Sat, 05 Jun 2021 16:12:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1508 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1508 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพาน; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1508 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1508 Sat, 05 Jun 2021 16:04:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1507 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1507 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพาน; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1507 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1507 Sat, 05 Jun 2021 16:04:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1506 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1506 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพานํ; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1506 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1506 Sat, 05 Jun 2021 15:55:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1505 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1505 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพานํ; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1505 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1505 Sat, 05 Jun 2021 15:50:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1504 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1504 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพานํ; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1504 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1504 Sat, 05 Jun 2021 15:48:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1503 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1503 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพานํ; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1503 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1503 Sat, 05 Jun 2021 15:46:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1502 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1502 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพานํ; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1502 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1502 Sat, 05 Jun 2021 15:45:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1501 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1501 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1501 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1501 Sat, 05 Jun 2021 15:44:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1500 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1500 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1500 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1500 Sat, 05 Jun 2021 15:44:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1499 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1499 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1499 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1499 Sat, 05 Jun 2021 15:44:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1498 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1498 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1498 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1498 Sat, 05 Jun 2021 15:43:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1497 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1497 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพานํ; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1497 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1497 Sat, 05 Jun 2021 15:41:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1496 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1496 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1496 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1496 Sat, 05 Jun 2021 8:17:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1495 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1495 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1495 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1495 Sat, 05 Jun 2021 8:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1494 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1494 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1494 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1494 Sat, 05 Jun 2021 8:07:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1493 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1493 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/FrYv3NSkLq0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1493 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1493 Sat, 05 Jun 2021 8:06:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1492 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1492 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5WxFheXuc8/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1492 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1492 Sat, 05 Jun 2021 8:05:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1491 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1491 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจ​อยู่​ทาง​โลก​ก็​ต้อง​เป็น​ทุก​ข​์​อยู่​กับ​เรื่อง​ทางโลก ใจ​อยู่​กับ​ศิล​กับ​ธรรม​ก็​มี​ความ​สงบส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1491 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1491 Sat, 05 Jun 2021 7:44:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1490 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1490 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจ​อยู่​ทาง​โลก​ก็​ต้อง​เป็น​ทุก​ข​์​อยู่​กับ​เรื่อง​ทางโลก ใจ​อยู่​กับ​ศิล​กับ​ธรรม​ก็​มี​ความ​สงบส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1490 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1490 Sat, 05 Jun 2021 7:42:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1489 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1489 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1489 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1489 Sat, 05 Jun 2021 7:23:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1488 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1488 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/1445989279025205/videos/533742051130467?__cft__[0]=AZUK4egX0GKuzKdjVT4Y5V6l]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1488 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1488 Sat, 05 Jun 2021 7:17:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1487 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1487 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5WuWqLmW21/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1487 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1487 Sat, 05 Jun 2021 7:15:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1486 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1486 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=QWsA-Vsv388]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1486 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1486 Sat, 05 Jun 2021 6:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1485 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1485 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1485 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1485 Sat, 05 Jun 2021 6:56:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1484 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1484 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1484 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1484 Sat, 05 Jun 2021 6:53:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1483 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1483 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/deSAUsVzP4o]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1483 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1483 Sat, 05 Jun 2021 6:51:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1482 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1482 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[บริสุทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1482 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1482 Sat, 05 Jun 2021 6:43:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1481 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1481 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1481 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1481 Sat, 05 Jun 2021 6:42:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1480 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1480 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ชั่วไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1480 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=05-06-2021&group=6&gblog=1480 Sat, 05 Jun 2021 6:42:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1479 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1479 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1479 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1479 Fri, 04 Jun 2021 16:56:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1478 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1478 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1478 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1478 Fri, 04 Jun 2021 10:20:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1477 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1477 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1477 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1477 Fri, 04 Jun 2021 10:19:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1476 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1476 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญารู้ละนิวรณ์ 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1476 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1476 Fri, 04 Jun 2021 10:18:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1475 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1475 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรัทธาตถาคต คำจากพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1475 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1475 Fri, 04 Jun 2021 10:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1474 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1474 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/Tswf_2ssz7w]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1474 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1474 Fri, 04 Jun 2021 10:10:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1473 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1473 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดำดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1473 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1473 Fri, 04 Jun 2021 10:02:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1472 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1472 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1472 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1472 Fri, 04 Jun 2021 10:01:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1471 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1471 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1471 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1471 Fri, 04 Jun 2021 10:01:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1470 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1470 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เช้าวันนี้ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ออกรับบิณฑบาตที่วัดป่านาคำน้อย หลังจากนั้น ห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1470 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1470 Fri, 04 Jun 2021 10:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1469 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1469 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1469 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1469 Fri, 04 Jun 2021 9:59:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1468 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1468 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1468 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1468 Fri, 04 Jun 2021 9:59:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1467 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1467 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องศีลและปัญญา {๑๙๓}[๓๑๗] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “พราหมณ์ บรรดาคุณสมบัติ ๒ อย่างนี้ (หาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1467 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1467 Fri, 04 Jun 2021 9:57:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1466 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1466 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1466 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1466 Fri, 04 Jun 2021 9:56:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1465 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1465 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1465 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1465 Fri, 04 Jun 2021 9:55:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1464 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1464 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิวรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1464 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1464 Fri, 04 Jun 2021 9:54:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1463 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1463 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1463 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1463 Fri, 04 Jun 2021 9:53:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1462 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1462 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1462 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1462 Fri, 04 Jun 2021 9:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1461 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1461 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1461 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1461 Fri, 04 Jun 2021 9:48:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1460 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1460 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ขันธ์ทรงขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1460 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1460 Fri, 04 Jun 2021 9:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1459 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1459 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1459 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1459 Fri, 04 Jun 2021 9:24:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1458 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1458 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1458 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1458 Fri, 04 Jun 2021 7:13:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1457 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1457 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ขันธ์ห้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1457 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1457 Fri, 04 Jun 2021 7:11:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1456 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1456 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1456 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1456 Fri, 04 Jun 2021 7:05:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1455 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1455 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1455 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1455 Fri, 04 Jun 2021 7:05:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1454 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1454 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1454 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1454 Fri, 04 Jun 2021 7:05:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1453 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1453 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1453 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1453 Fri, 04 Jun 2021 7:04:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1452 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1452 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1452 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1452 Fri, 04 Jun 2021 7:04:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1451 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1451 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5V9z49tKjn/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1451 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1451 Fri, 04 Jun 2021 7:00:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1450 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1450 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5V9z49tKjn/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1450 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1450 Fri, 04 Jun 2021 7:00:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1449 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1449 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5V9z49tKjn/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1449 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1449 Fri, 04 Jun 2021 6:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1448 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1448 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5V9z49tKjn/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1448 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1448 Fri, 04 Jun 2021 6:59:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1447 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1447 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/watch/live/?v=512552546563075&ref=notif¬if_id=1622754063398432¬if_t=l]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1447 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1447 Fri, 04 Jun 2021 6:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1446 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1446 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/buddhakosfoundation/videos/357142672408606/?notif_id=1622757653477217¬if]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1446 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1446 Fri, 04 Jun 2021 6:32:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1445 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1445 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างตึกรามบ้านช่องก็เคยสร้างกันมาแล้ว คราวนี้เรามาสร้างปฏิสังขรเจดีย์หลวงปู่ขาว อนาลโย ลูกศิษย์ล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1445 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1445 Fri, 04 Jun 2021 6:28:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1444 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1444 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[การสร้างตึกรามบ้านช่องก็เคยสร้างกันมาแล้ว คราวนี้เรามาสร้างปฏิสังขรเจดีย์หลวงปู่ขาว อนาลโย ลูกศิษย์ล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1444 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1444 Fri, 04 Jun 2021 6:25:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1443 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1443 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1443 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1443 Fri, 04 Jun 2021 6:23:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1442 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1442 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1442 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1442 Fri, 04 Jun 2021 6:23:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1441 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1441 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1441 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1441 Fri, 04 Jun 2021 6:23:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1440 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1440 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1440 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1440 Fri, 04 Jun 2021 6:22:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1439 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1439 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1439 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=04-06-2021&group=6&gblog=1439 Fri, 04 Jun 2021 6:22:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1438 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1438 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1438 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1438 Thu, 03 Jun 2021 16:23:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1437 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1437 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1437 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1437 Thu, 03 Jun 2021 16:22:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1436 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1436 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1436 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1436 Thu, 03 Jun 2021 16:10:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1435 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1435 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1435 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1435 Thu, 03 Jun 2021 16:05:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1434 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1434 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1434 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1434 Thu, 03 Jun 2021 16:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1433 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1433 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญชีวะ หรือสัญชีพ (คืนชีวิตขึ้นเอง) นิรยบาลถืออาวุธคอยสับฟันทิ่มแทง เมื่อสัตว์นรกตายตกไปแล้วจะมีลมพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1433 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1433 Thu, 03 Jun 2021 16:01:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1432 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1432 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่อนี้ไปมาว่ากันถึงเรื่องนรกภูมิอย่างย่อๆ บ้าง “ไตรภูมิกถา” หรือ “ไตรภูมิพระร่วง” กล่าวว่าฝูงสัตว์ท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1432 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1432 Thu, 03 Jun 2021 15:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1431 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1431 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1431 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1431 Thu, 03 Jun 2021 14:49:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1430 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1430 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1430 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1430 Thu, 03 Jun 2021 14:49:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1429 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1429 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1429 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1429 Thu, 03 Jun 2021 14:48:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1428 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1428 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1428 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1428 Thu, 03 Jun 2021 14:48:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1427 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1427 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้วันพระ ตรงกับวัน "วิสาขบูชา" แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ๗ วั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1427 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1427 Thu, 03 Jun 2021 14:27:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1426 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1426 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้วันพระ ตรงกับวัน "วิสาขบูชา" แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ๗ วั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1426 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1426 Thu, 03 Jun 2021 14:26:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1425 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1425 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้วันพระ ตรงกับวัน "วิสาขบูชา" แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ๗ วั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1425 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1425 Thu, 03 Jun 2021 14:25:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1424 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1424 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้วันพระ ตรงกับวัน "วิสาขบูชา" แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ๗ วั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1424 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1424 Thu, 03 Jun 2021 14:25:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1423 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1423 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้วันพระ ตรงกับวัน "วิสาขบูชา" แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ๗ วั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1423 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1423 Thu, 03 Jun 2021 14:21:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1422 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1422 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้วันพระ ตรงกับวัน "วิสาขบูชา" แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ๗ วั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1422 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1422 Thu, 03 Jun 2021 14:20:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1421 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1421 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้วันพระ ตรงกับวัน "วิสาขบูชา" แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ๗ วั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1421 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1421 Thu, 03 Jun 2021 14:15:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1420 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1420 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอัฏฐมีบูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1420 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1420 Thu, 03 Jun 2021 14:13:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1419 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1419 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1419 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1419 Thu, 03 Jun 2021 14:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1418 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1418 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1418 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1418 Thu, 03 Jun 2021 14:00:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1417 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1417 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1417 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1417 Thu, 03 Jun 2021 13:10:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1416 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1416 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1416 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1416 Thu, 03 Jun 2021 13:09:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1415 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1415 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1415 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1415 Thu, 03 Jun 2021 13:09:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1414 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1414 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1414 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1414 Thu, 03 Jun 2021 13:09:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1413 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1413 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/hMd5TDJ_1q0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1413 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1413 Thu, 03 Jun 2021 11:21:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1412 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1412 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1412 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1412 Thu, 03 Jun 2021 11:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1411 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1411 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอัฏฐมีบูชา แรม 8 ค่ำเดือน 6 วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ** โดยปีนี้ ตรงกับวันที่ ๖ เดือน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1411 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1411 Thu, 03 Jun 2021 11:04:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1410 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1410 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1410 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1410 Thu, 03 Jun 2021 11:03:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1409 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1409 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1409 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1409 Thu, 03 Jun 2021 11:03:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1408 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1408 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1408 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1408 Thu, 03 Jun 2021 10:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1407 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1407 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/100002629763866/videos/3983596865071266/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1407 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1407 Thu, 03 Jun 2021 10:37:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1406 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1406 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 คือ วันถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1406 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1406 Thu, 03 Jun 2021 10:34:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1405 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1405 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญ โดยที่วันอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1405 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1405 Thu, 03 Jun 2021 7:15:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1404 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1404 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญ โดยที่วันอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1404 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1404 Thu, 03 Jun 2021 7:15:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1403 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1403 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1403 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1403 Thu, 03 Jun 2021 7:12:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1402 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1402 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญ โดยที่วันอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1402 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1402 Thu, 03 Jun 2021 6:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1401 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1401 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ในอดีต 9 ปีที่แล้ว Chin Charนันทวุฒิ อัครสันตติกุล 3 มิถุนายน 2012 · Amphoe Muang Khon Kaen ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1401 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1401 Thu, 03 Jun 2021 6:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1400 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1400 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ในอดีต 9 ปีที่แล้ว Chin Charนันทวุฒิ อัครสันตติกุล 3 มิถุนายน 2012 · Amphoe Muang Khon Kaen ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1400 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1400 Thu, 03 Jun 2021 6:51:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1399 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1399 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[9ปีที่แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1399 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1399 Thu, 03 Jun 2021 6:47:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1398 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1398 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[การย้อนระลึกถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1398 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1398 Thu, 03 Jun 2021 6:46:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1397 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1397 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญ โดยที่วันอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1397 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1397 Thu, 03 Jun 2021 6:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1396 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1396 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการเป็นไงบ้่างหลวงพี่ ความคิดเห็น 4 รายการ เรียกผมว่า ติ๊ก หายดียังครับ · 9 ปี นันทวุฒิ อัครสันตต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1396 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1396 Thu, 03 Jun 2021 6:44:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1395 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1395 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[อาการเป็นไงบ้่างหลวงพี่ ความคิดเห็น 4 รายการ เรียกผมว่า ติ๊ก หายดียังครับ · 9 ปี นันทวุฒิ อัครสันตต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1395 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1395 Thu, 03 Jun 2021 6:43:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1394 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1394 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1394 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1394 Thu, 03 Jun 2021 6:41:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1393 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1393 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1393 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1393 Thu, 03 Jun 2021 6:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1392 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1392 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1392 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1392 Thu, 03 Jun 2021 6:40:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1391 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1391 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ ความสำคัญ โดยที่วันอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1391 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1391 Thu, 03 Jun 2021 6:40:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1390 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1390 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1390 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1390 Thu, 03 Jun 2021 6:39:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1389 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1389 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1389 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1389 Thu, 03 Jun 2021 6:39:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1388 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1388 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1388 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1388 Thu, 03 Jun 2021 6:38:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1387 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1387 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1387 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1387 Thu, 03 Jun 2021 6:38:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1386 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1386 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1386 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1386 Thu, 03 Jun 2021 6:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1385 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1385 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้า มหาบุรุษ ศาสดาของโลก ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรัสรู้ชอบ ด้วยพระองค์เอง".]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1385 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1385 Thu, 03 Jun 2021 6:34:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1384 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1384 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1384 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1384 Thu, 03 Jun 2021 6:33:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1383 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1383 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1383 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1383 Thu, 03 Jun 2021 6:32:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1382 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1382 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้ 8 วัน คือหลังจากวันวิสาขบูชาแล้ว 8 วัน เป็นที่น่าเสียดายว่า วันอัฏฐ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1382 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1382 Thu, 03 Jun 2021 6:27:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1381 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1381 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 คือ วันถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1381 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1381 Thu, 03 Jun 2021 6:14:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1380 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1380 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอัฏฐมีคือวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันที่ตรงกับวันถวา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1380 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1380 Thu, 03 Jun 2021 6:13:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1379 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1379 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอัฏฐมีบูชา คือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1379 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1379 Thu, 03 Jun 2021 6:12:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1378 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1378 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื่องด้วยอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1378 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1378 Thu, 03 Jun 2021 6:12:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1377 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1377 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญ โดยที่วันอัฏฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวั]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1377 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1377 Thu, 03 Jun 2021 6:10:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1376 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1376 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอัฏฐมีบูชา. วันอัฏฐมีบูชา : วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ. ตรงกับ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1376 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1376 Thu, 03 Jun 2021 6:09:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1375 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1375 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1375 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1375 Thu, 03 Jun 2021 6:09:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1374 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1374 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1374 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1374 Thu, 03 Jun 2021 6:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1373 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1373 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอัฐมีบูชา. ความหมาย เนื่องด้วยอัฐมีคือวันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1373 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1373 Thu, 03 Jun 2021 6:08:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1372 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1372 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอัฏฐมีบูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1372 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1372 Thu, 03 Jun 2021 6:07:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1371 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอัฏฐมีบูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1371 Thu, 03 Jun 2021 6:05:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1370 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1370 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1370 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1370 Thu, 03 Jun 2021 5:59:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1369 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1369 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1369 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=03-06-2021&group=6&gblog=1369 Thu, 03 Jun 2021 5:56:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1368 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบุญของคณะเรือดำน้ำมุ่งสู่นิพพาน ในวันพฤหัสที่ 3 มิถุนายน 2564 (3 มิ.ย. 64) ทางคณะฯ จะเป็นเจ้าภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1368 Wed, 02 Jun 2021 20:44:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1367 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1367 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบุญของคณะเรือดำน้ำมุ่งสู่นิพพาน ในวันพฤหัสที่ 3 มิถุนายน 2564 (3 มิ.ย. 64) ทางคณะฯ จะเป็นเจ้าภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1367 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1367 Wed, 02 Jun 2021 20:43:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1366 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบุญของคณะเรือดำน้ำมุ่งสู่นิพพาน ในวันพฤหัสที่ 3 มิถุนายน 2564 (3 มิ.ย. 64) ทางคณะฯ จะเป็นเจ้าภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1366 Wed, 02 Jun 2021 20:42:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1365 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1365 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบุญของคณะเรือดำน้ำมุ่งสู่นิพพาน ในวันพฤหัสที่ 3 มิถุนายน 2564 (3 มิ.ย. 64) ทางคณะฯ จะเป็นเจ้าภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1365 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1365 Wed, 02 Jun 2021 20:41:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1364 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5TgStynp0v/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1364 Wed, 02 Jun 2021 20:40:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1363 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5TgStynp0v/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1363 Wed, 02 Jun 2021 20:39:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1362 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5TgPjaoc6L/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1362 Wed, 02 Jun 2021 20:38:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1361 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5TgHe5z52N/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1361 Wed, 02 Jun 2021 20:37:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1360 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1360 Wed, 02 Jun 2021 20:06:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1359 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1359 Wed, 02 Jun 2021 20:05:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1358 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1358 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1358 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1358 Wed, 02 Jun 2021 20:05:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1357 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1357 Wed, 02 Jun 2021 20:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1356 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1356 Wed, 02 Jun 2021 20:04:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1355 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1355 Wed, 02 Jun 2021 16:41:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1354 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1354 Wed, 02 Jun 2021 16:40:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1353 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1353 Wed, 02 Jun 2021 16:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1352 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1352 Wed, 02 Jun 2021 16:39:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1351 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1351 Wed, 02 Jun 2021 16:00:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1350 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1350 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1350 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1350 Wed, 02 Jun 2021 15:59:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1349 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1349 Wed, 02 Jun 2021 15:59:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1348 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1348 Wed, 02 Jun 2021 10:41:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1347 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1347 Wed, 02 Jun 2021 10:40:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1346 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1346 Wed, 02 Jun 2021 10:39:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1345 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1345 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1345 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1345 Wed, 02 Jun 2021 8:32:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1344 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1344 Wed, 02 Jun 2021 8:24:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1343 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/1445989279025205/videos/522977078886822?__cft__[0]=AZWCWwZDme1ZU5ZFDgQhve7W]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1343 Wed, 02 Jun 2021 7:56:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1342 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3553551898078318/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1342 Wed, 02 Jun 2021 7:28:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1341 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3553551898078318/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1341 Wed, 02 Jun 2021 7:25:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1340 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3553551898078318/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1340 Wed, 02 Jun 2021 7:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1339 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3553551898078318/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1339 Wed, 02 Jun 2021 7:20:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1338 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1338 Wed, 02 Jun 2021 7:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1337 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1337 Wed, 02 Jun 2021 7:18:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1336 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1336 Wed, 02 Jun 2021 7:18:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1335 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1335 Wed, 02 Jun 2021 7:17:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1334 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1334 Wed, 02 Jun 2021 7:17:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1333 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1333 Wed, 02 Jun 2021 7:16:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1332 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1332 Wed, 02 Jun 2021 7:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1331 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1331 Wed, 02 Jun 2021 7:15:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1330 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1330 Wed, 02 Jun 2021 7:15:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1329 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[งานคือทำนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1329 Wed, 02 Jun 2021 7:14:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1328 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1328 Wed, 02 Jun 2021 7:13:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1327 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1327 Wed, 02 Jun 2021 7:13:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1326 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1326 Wed, 02 Jun 2021 7:12:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1325 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1325 Wed, 02 Jun 2021 7:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1324 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1324 Wed, 02 Jun 2021 7:11:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1323 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-06-2021&group=6&gblog=1323 Wed, 02 Jun 2021 7:11:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1322 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ศัพทมูล หลักฐานในคัมภีร์ ในพระไตรปิฎก ในขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ธาตุสูตร พระพุทธเจ้ากล่าวถึงนิพพานธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1322 Tue, 01 Jun 2021 19:43:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1321 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ศัพทมูล หลักฐานในคัมภีร์ ในพระไตรปิฎก ในขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ธาตุสูตร พระพุทธเจ้ากล่าวถึงนิพพานธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1321 Tue, 01 Jun 2021 19:38:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1320 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ศัพทมูล หลักฐานในคัมภีร์ ในพระไตรปิฎก ในขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ธาตุสูตร พระพุทธเจ้ากล่าวถึงนิพพานธาตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1320 Tue, 01 Jun 2021 19:34:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1319 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพาน; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1319 Tue, 01 Jun 2021 19:31:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1318 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพาน; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1318 Tue, 01 Jun 2021 19:27:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1317 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพาน; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1317 Tue, 01 Jun 2021 19:23:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1316 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพาน; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1316 Tue, 01 Jun 2021 19:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1315 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน (บาลี: निब्बान nibbāna นิพฺพาน; สันสกฤต: निर्वाण nirvāṇa นิรฺวาณ) หมายถึง ความดับสนิทแห่งกิเล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1315 Tue, 01 Jun 2021 19:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1314 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ หมายถึง นิพพานโดยที่อินทรีย์ 5 ยังคงอยู่ จึงยังเสวยสุขและทุกข์อยู่เมื่อประสบกับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1314 Tue, 01 Jun 2021 19:03:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1313 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA["พระนิพพาน" เป็นอสังขตธรรมหรือสภาวธรรม จึงไม่เป็นอนิจจตาและไม่เป็นทุกขตา(เพราะท่านหมายเฉพาะสังขาร) แ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1313 Tue, 01 Jun 2021 19:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1312 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1312 Tue, 01 Jun 2021 18:53:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1311 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1311 Tue, 01 Jun 2021 18:53:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1310 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1310 Tue, 01 Jun 2021 18:53:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1309 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1309 Tue, 01 Jun 2021 18:53:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1308 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1308 Tue, 01 Jun 2021 17:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1307 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1307 Tue, 01 Jun 2021 17:09:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1306 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1306 Tue, 01 Jun 2021 13:59:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1305 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1305 Tue, 01 Jun 2021 13:58:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1304 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1304 Tue, 01 Jun 2021 11:02:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1303 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1303 Tue, 01 Jun 2021 11:02:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1302 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1302 Tue, 01 Jun 2021 9:11:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1301 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1301 Tue, 01 Jun 2021 9:11:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1300 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1300 Tue, 01 Jun 2021 9:11:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1299 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1299 Tue, 01 Jun 2021 9:10:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1298 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้พระศาสนาคงอยู่คู่โลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1298 Tue, 01 Jun 2021 8:44:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1297 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1297 Tue, 01 Jun 2021 8:19:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1296 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1296 Tue, 01 Jun 2021 8:13:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1295 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วิเศษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1295 Tue, 01 Jun 2021 8:04:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1294 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ขันธ์อยู่ของขันธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1294 Tue, 01 Jun 2021 7:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1293 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3546424992124342/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1293 Tue, 01 Jun 2021 7:39:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1292 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/4SVbVWrzvGg]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1292 Tue, 01 Jun 2021 7:38:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1291 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1291 Tue, 01 Jun 2021 7:37:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1290 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1290 Tue, 01 Jun 2021 6:51:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1289 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/2U5fzWEgqFc]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1289 Tue, 01 Jun 2021 6:46:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1288 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3D2U5fzWEgqFc%26feature%3Dshare]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1288 Tue, 01 Jun 2021 6:43:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1287 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3D2U5fzWEgqFc%26feature%3Dshare]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-06-2021&group=6&gblog=1287 Tue, 01 Jun 2021 6:42:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1286 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1286 Mon, 31 May 2021 17:38:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1285 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1285 Mon, 31 May 2021 17:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1284 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1284 Mon, 31 May 2021 17:37:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1283 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5Qsd3YGdUa/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1283 Mon, 31 May 2021 17:27:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1282 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5Qsd3YGdUa/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1282 Mon, 31 May 2021 17:21:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1281 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5Qsd3YGdUa/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1281 Mon, 31 May 2021 17:15:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1280 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1280 Mon, 31 May 2021 17:07:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1279 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1279 Mon, 31 May 2021 17:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1278 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1278 Mon, 31 May 2021 17:04:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1277 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ครึ่งหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1277 Mon, 31 May 2021 16:59:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1276 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[อรหัตตบุคค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1276 Mon, 31 May 2021 16:56:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1275 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สมุทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1275 Mon, 31 May 2021 16:50:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1274 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เปรตวิสัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1274 Mon, 31 May 2021 16:48:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1273 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้บรรลุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1273 Mon, 31 May 2021 16:47:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1272 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[คำพระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1272 Mon, 31 May 2021 16:44:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1271 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ขันติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1271 Mon, 31 May 2021 16:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1270 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1270 Mon, 31 May 2021 16:35:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1269 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1269 Mon, 31 May 2021 16:35:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1268 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[อนุสสติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1268 Mon, 31 May 2021 16:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1267 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูงขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1267 Mon, 31 May 2021 16:31:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1266 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1266 Mon, 31 May 2021 16:30:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1265 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานดีที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1265 Mon, 31 May 2021 16:30:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1264 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1264 Mon, 31 May 2021 16:29:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1263 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1263 Mon, 31 May 2021 15:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1262 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1262 Mon, 31 May 2021 15:43:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1261 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/02wPLYRTJuM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1261 Mon, 31 May 2021 9:29:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1260 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1260 Mon, 31 May 2021 9:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1259 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1259 Mon, 31 May 2021 9:21:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1258 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1258 Mon, 31 May 2021 9:20:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1257 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1257 Mon, 31 May 2021 9:20:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1256 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1256 Mon, 31 May 2021 8:45:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1255 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA["นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ" แปลโดยรวมว่า ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1255 Mon, 31 May 2021 8:45:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1254 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สาธุในความดีกับทุกคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1254 Mon, 31 May 2021 8:43:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1253 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/02wPLYRTJuM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1253 Mon, 31 May 2021 8:41:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1252 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สาธุในความดีกับทุกคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1252 Mon, 31 May 2021 8:39:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1251 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1251 Mon, 31 May 2021 8:37:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1250 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1250 Mon, 31 May 2021 8:36:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1249 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1249 Mon, 31 May 2021 8:36:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1248 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1248 Mon, 31 May 2021 8:36:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1247 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA["นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ" แปลโดยรวมว่า ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1247 Mon, 31 May 2021 8:16:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1246 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA["นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ" แปลโดยรวมว่า ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1246 Mon, 31 May 2021 8:08:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1245 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1245 Mon, 31 May 2021 8:07:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1244 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1244 Mon, 31 May 2021 8:05:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1243 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1243 Mon, 31 May 2021 8:04:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1242 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA["นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ" แปลโดยรวมว่า ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1242 Mon, 31 May 2021 8:03:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1241 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1241 Mon, 31 May 2021 8:02:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1240 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระวินัยปิฎก ๘ เล่ม พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๒ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๓ พระวินัยปิฎก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1240 Mon, 31 May 2021 7:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1239 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1239 Mon, 31 May 2021 7:53:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1238 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1238 Mon, 31 May 2021 7:52:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1237 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/02wPLYRTJuM]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1237 Mon, 31 May 2021 7:51:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1236 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1236 Mon, 31 May 2021 7:50:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1235 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ "นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ" แปลโดยรวมว่า ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1235 Mon, 31 May 2021 7:50:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1234 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรดกลับมาตรวจสอบในวันพรุ่งนี้และดูความทรงจำของคุณเพิ่มเติม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1234 Mon, 31 May 2021 7:49:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1233 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณดูความทรงจำครบแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1233 Mon, 31 May 2021 7:48:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1232 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เหลือแต่ร่างกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1232 Mon, 31 May 2021 7:47:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1231 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการย้อนระลึกถึงความทรงจำต่างๆ บน Facebook ตั้งแต่ความทรงจำล่าสุดไปจนถึงค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1231 Mon, 31 May 2021 7:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1230 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการย้อนระลึกถึงความทรงจำต่างๆ บน ตั้งแต่ความทรงจำล่าสุดไปจนถึงค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1230 Mon, 31 May 2021 7:42:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1229 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[การย้อนระลึกถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1229 Mon, 31 May 2021 7:42:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1228 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[การย้อนระลึกถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1228 Mon, 31 May 2021 7:42:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1227 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[การย้อนระลึกถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1227 Mon, 31 May 2021 7:41:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1226 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[การย้อนระลึกถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1226 Mon, 31 May 2021 7:41:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1225 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เราหวังว่าคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1225 Mon, 31 May 2021 7:41:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1224 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงจำต่างๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1224 Mon, 31 May 2021 7:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1223 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงจำเมื่อนานมาแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1223 Mon, 31 May 2021 7:40:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1222 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงจำล่าสุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1222 Mon, 31 May 2021 7:39:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1221 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความทรงจำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1221 Mon, 31 May 2021 7:38:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1220 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ย้อนระลึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1220 Mon, 31 May 2021 7:38:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1219 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลิดเพลิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1219 Mon, 31 May 2021 7:37:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1218 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1218 Mon, 31 May 2021 7:35:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1217 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[มีแต่ร่างกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1217 Mon, 31 May 2021 7:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1216 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[มีร่างกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1216 Mon, 31 May 2021 7:20:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1215 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1215 Mon, 31 May 2021 7:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1214 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1214 Mon, 31 May 2021 7:19:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1213 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1213 Mon, 31 May 2021 7:18:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1212 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1212 Mon, 31 May 2021 7:18:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1211 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1211 Mon, 31 May 2021 7:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1210 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1210 Mon, 31 May 2021 7:16:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1209 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1209 Mon, 31 May 2021 7:16:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1208 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[มีแต่ร่างกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1208 Mon, 31 May 2021 7:13:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1207 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[มีร่างกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1207 Mon, 31 May 2021 7:07:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1206 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ร่างกายหรือจิตใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1206 Mon, 31 May 2021 7:05:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1205 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1205 Mon, 31 May 2021 7:05:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1204 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1204 Mon, 31 May 2021 7:04:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1203 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1203 Mon, 31 May 2021 7:04:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1202 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=31-05-2021&group=6&gblog=1202 Mon, 31 May 2021 7:03:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1201 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ มี 605 หน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1201 Fri, 28 May 2021 8:23:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1200 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ บทสวดมนต์ มี 16 หน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1200 Fri, 28 May 2021 8:21:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1199 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระอนาคตวงศ์ 10 หน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1199 Fri, 28 May 2021 8:20:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1198 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มี 10 หน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1198 Fri, 28 May 2021 8:19:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1197 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ มี 605 หน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1197 Fri, 28 May 2021 8:18:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1196 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ เอตทัคคะ (ผู้ที่เป็นเอกด้านต่างๆ) - หมวดภิกษุ 41 ท่าน - หมวดภิกษุณี 13 ท่าน - หมวดอุบาสก 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1196 Fri, 28 May 2021 8:18:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1195 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ หน้าอานิสงส์ มี 40 อานิสงส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1195 Fri, 28 May 2021 8:17:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1194 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ พจนานุกรมพุทธศาสน์ - พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ - พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1194 Fri, 28 May 2021 8:16:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1193 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ ชาดก - มหานิบาตชาดก พระเจ้าสิบชาติ - แนะนำ 108 ชาดก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1193 Fri, 28 May 2021 8:15:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1192 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1192 Fri, 28 May 2021 8:05:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1191 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1191 Fri, 28 May 2021 8:05:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1190 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1190 Fri, 28 May 2021 8:04:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1189 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1189 Fri, 28 May 2021 8:03:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1188 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1188 Fri, 28 May 2021 8:02:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1187 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตวิญญาณเนื้อแท้ของมันคือความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง เมื่อไหร่คุณลืมความเป็นมนุษย์ คุณคือหุ่นยนต์ที่พู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1187 Fri, 28 May 2021 8:02:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1186 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1186 Fri, 28 May 2021 8:01:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1185 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1185 Fri, 28 May 2021 8:00:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1184 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอภิธรรมปิฎก ๑๒ เล่ม พระอภิธรรมเล่มที่ ๑ พระอภิธรรมเล่มที่ ๒ พระอภิธรรมเล่มที่ ๓ พระอภิธรรมเล่มที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1184 Fri, 28 May 2021 7:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1183 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุททกนิกาย เล่ม ๑๗- ๒๕ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ พร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1183 Fri, 28 May 2021 7:52:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1182 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[อังคุตตรนิกาย เล่ม ๑๒-๑๖ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๔ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1182 Fri, 28 May 2021 7:51:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1181 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สังยุตตนิกาย เล่ม ๗-๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๘ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๙ พระสุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1181 Fri, 28 May 2021 7:50:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1180 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[มัชฌิมนิกาย เล่ม ๔-๖ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๕ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๖]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1180 Fri, 28 May 2021 7:50:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1179 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระสุตตันตปิฎก ๒๕ เล่ม ทีฆนิกาย เล่ม ๑-๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ พระสุตตันตป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1179 Fri, 28 May 2021 7:49:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1178 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม พระวินัยปิฎก ๘ เล่ม พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๑ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๒ พระวินัยปิฎกเล่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1178 Fri, 28 May 2021 7:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1177 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1177 Fri, 28 May 2021 7:35:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1176 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธคุณ พาหุง มหากา จากคำสอนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน หลวงพ่อจรัญ " พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาว่า บางคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1176 Fri, 28 May 2021 7:30:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1175 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธคุณ พาหุง มหากา จากคำสอนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน หลวงพ่อจรัญ " พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาว่า บางคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1175 Fri, 28 May 2021 7:26:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1174 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธคุณ พาหุง มหากา จากคำสอนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน หลวงพ่อจรัญ " พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาว่า บางคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1174 Fri, 28 May 2021 7:22:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1173 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธคุณ พาหุง มหากา จากคำสอนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน หลวงพ่อจรัญ " พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาว่า บางคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1173 Fri, 28 May 2021 7:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1172 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธคุณ พาหุง มหากา จากคำสอนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน หลวงพ่อจรัญ " พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาว่า บางคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1172 Fri, 28 May 2021 7:14:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1171 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธคุณ พาหุง มหากา จากคำสอนหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน หลวงพ่อจรัญ " พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาว่า บางคน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1171 Fri, 28 May 2021 7:14:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1170 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/hMd5TDJ_1q0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1170 Fri, 28 May 2021 7:04:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1169 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://youtu.be/hMd5TDJ_1q0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=28-05-2021&group=6&gblog=1169 Fri, 28 May 2021 7:04:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1168 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1168 Thu, 27 May 2021 19:34:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1167 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1167 Thu, 27 May 2021 19:34:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1166 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1166 Thu, 27 May 2021 19:34:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1165 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1165 Thu, 27 May 2021 19:33:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1164 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1164 Thu, 27 May 2021 14:59:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1163 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1163 Thu, 27 May 2021 14:58:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1162 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1162 Thu, 27 May 2021 14:58:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1161 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1161 Thu, 27 May 2021 14:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1160 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1160 Thu, 27 May 2021 7:31:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1159 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1159 Thu, 27 May 2021 7:31:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1158 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=8onZPKm1vMc]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1158 Thu, 27 May 2021 7:26:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1157 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1157 Thu, 27 May 2021 7:25:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1156 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรมคำสอน "สมเด็จองค์ปฐม" ร่างกายมีปกติ คือไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้ว ก้าวไปสู่ความเสื่อมทุกขณะ นี่เ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1156 Thu, 27 May 2021 6:57:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1155 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ญาณ เกิดจากสมาธิของผู้ที่มีสติปัญญารักษาตน ภิกษุ ท. ! พวกเธอจงเจริญสมาธิมีคุณอันไม่มีประมาณ เป็นผู้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1155 Thu, 27 May 2021 6:56:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1154 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธรรมคำสอน "สมเด็จองค์ปฐม" ร่างกายมีปกติ คือไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้ว ก้าวไปสู่ความเสื่อมทุกขณะ นี่เ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1154 Thu, 27 May 2021 6:53:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1153 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า​ ตอน"เสาอโศก ลุมพินีวัน และเมืองกบิลพัสดุ์" "เสาอโศก" เป็นเสาหินโบราณที่สร้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1153 Thu, 27 May 2021 6:52:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1152 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1152 Thu, 27 May 2021 6:52:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1151 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1151 Thu, 27 May 2021 6:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1150 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1150 Thu, 27 May 2021 6:51:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1149 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1149 Thu, 27 May 2021 6:51:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1148 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1148 Thu, 27 May 2021 6:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1147 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1147 Thu, 27 May 2021 6:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1146 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เฮ้ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1146 Thu, 27 May 2021 6:46:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1145 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1145 Thu, 27 May 2021 6:45:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1144 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1144 Thu, 27 May 2021 6:44:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1143 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้วไม่เกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1143 Thu, 27 May 2021 6:44:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1142 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หมดกาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1142 Thu, 27 May 2021 6:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1141 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1141 Thu, 27 May 2021 6:42:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1140 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1140 Thu, 27 May 2021 6:41:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1139 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1139 Thu, 27 May 2021 6:41:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1138 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1138 Thu, 27 May 2021 6:40:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1137 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1137 Thu, 27 May 2021 6:32:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1136 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1136 Thu, 27 May 2021 6:32:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1135 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1135 Thu, 27 May 2021 6:32:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1134 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1134 Thu, 27 May 2021 6:30:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1133 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1133 Thu, 27 May 2021 6:29:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1132 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1132 Thu, 27 May 2021 6:24:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1131 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1131 Thu, 27 May 2021 6:18:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1130 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1130 Thu, 27 May 2021 6:09:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1129 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=27-05-2021&group=6&gblog=1129 Thu, 27 May 2021 6:08:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1128 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนาพุทธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1128 Wed, 26 May 2021 16:06:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1127 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1127 Wed, 26 May 2021 16:05:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1126 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1126 Wed, 26 May 2021 16:05:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1125 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1125 Wed, 26 May 2021 16:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1124 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันสำคัญของโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1124 Wed, 26 May 2021 16:04:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1123 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1123 Wed, 26 May 2021 16:04:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1122 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1122 Wed, 26 May 2021 16:03:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1121 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1121 Wed, 26 May 2021 16:02:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1120 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1120 Wed, 26 May 2021 16:01:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1119 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1119 Wed, 26 May 2021 15:59:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1118 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1118 Wed, 26 May 2021 15:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1117 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1117 Wed, 26 May 2021 15:57:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1116 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1116 Wed, 26 May 2021 15:52:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1115 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1115 Wed, 26 May 2021 15:50:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1114 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1114 Wed, 26 May 2021 15:48:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1113 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1113 Wed, 26 May 2021 15:47:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1112 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1112 Wed, 26 May 2021 15:47:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1111 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1111 Wed, 26 May 2021 14:26:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1110 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1110 Wed, 26 May 2021 14:22:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1109 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1109 Wed, 26 May 2021 14:22:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1108 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1108 Wed, 26 May 2021 14:10:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1107 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1107 Wed, 26 May 2021 14:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1106 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1106 Wed, 26 May 2021 14:07:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1105 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1105 Wed, 26 May 2021 14:07:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1104 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1104 Wed, 26 May 2021 8:06:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1103 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1103 Wed, 26 May 2021 8:04:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1102 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1102 Wed, 26 May 2021 8:01:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1101 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1101 Wed, 26 May 2021 7:59:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1100 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1100 Wed, 26 May 2021 7:53:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1099 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1099 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชานับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1099 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1099 Wed, 26 May 2021 7:52:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1098 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1098 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชานับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1098 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1098 Wed, 26 May 2021 7:50:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1097 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1097 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชานับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1097 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1097 Wed, 26 May 2021 7:47:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1096 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1096 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1096 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1096 Wed, 26 May 2021 7:44:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1095 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1095 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1095 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1095 Wed, 26 May 2021 7:42:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1094 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1094 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1094 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1094 Wed, 26 May 2021 7:40:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1093 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1093 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1093 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1093 Wed, 26 May 2021 7:39:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1092 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1092 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1092 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1092 Wed, 26 May 2021 7:37:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1091 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1091 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1091 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1091 Wed, 26 May 2021 7:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1090 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1090 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายปร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1090 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1090 Wed, 26 May 2021 7:34:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1089 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1089 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายปร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1089 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1089 Wed, 26 May 2021 7:32:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1088 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1088 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายปร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1088 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1088 Wed, 26 May 2021 7:30:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1087 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1087 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1087 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1087 Wed, 26 May 2021 7:29:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1086 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1086 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1086 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1086 Wed, 26 May 2021 7:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1085 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1085 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายปร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1085 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1085 Wed, 26 May 2021 6:15:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1084 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1084 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1084 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1084 Wed, 26 May 2021 6:09:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1083 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1083 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1083 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1083 Wed, 26 May 2021 6:09:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1082 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1082 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1082 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1082 Wed, 26 May 2021 6:08:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1081 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1081 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1081 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1081 Wed, 26 May 2021 6:08:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1080 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1080 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1080 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1080 Wed, 26 May 2021 6:05:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1079 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1079 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1079 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1079 Wed, 26 May 2021 5:59:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1078 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1078 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1078 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1078 Wed, 26 May 2021 5:58:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1077 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1077 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1077 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1077 Wed, 26 May 2021 5:58:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1076 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1076 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1076 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1076 Wed, 26 May 2021 5:58:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1075 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1075 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1075 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1075 Wed, 26 May 2021 5:51:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1074 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1074 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธอย่าปล่อยวาง “วันนี้เป็นวันสำคัญ ๓ วันรวมกัน คือ วันประสูติของพระพุทธเจ้าของเรา สิทธัตถราชกุมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1074 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1074 Wed, 26 May 2021 5:47:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1073 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1073 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธอย่าปล่อยวาง “วันนี้เป็นวันสำคัญ ๓ วันรวมกัน คือ วันประสูติของพระพุทธเจ้าของเรา สิทธัตถราชกุมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1073 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1073 Wed, 26 May 2021 5:46:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1072 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1072 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธอย่าปล่อยวาง “วันนี้เป็นวันสำคัญ ๓ วันรวมกัน คือ วันประสูติของพระพุทธเจ้าของเรา สิทธัตถราชกุมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1072 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1072 Wed, 26 May 2021 5:42:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1071 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1071 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1071 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1071 Wed, 26 May 2021 5:38:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1070 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1070 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธอย่าปล่อยวาง “วันนี้เป็นวันสำคัญ ๓ วันรวมกัน คือ วันประสูติของพระพุทธเจ้าของเรา สิทธัตถราชกุมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1070 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1070 Wed, 26 May 2021 5:36:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1069 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1069 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธอย่าปล่อยวาง “วันนี้เป็นวันสำคัญ ๓ วันรวมกัน คือ วันประสูติของพระพุทธเจ้าของเรา สิทธัตถราชกุมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1069 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1069 Wed, 26 May 2021 5:35:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1068 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1068 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทโธอย่าปล่อยวาง “วันนี้เป็นวันสำคัญ ๓ วันรวมกัน คือ วันประสูติของพระพุทธเจ้าของเรา สิทธัตถราชกุมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1068 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1068 Wed, 26 May 2021 5:34:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1067 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1067 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ย้อนระลึกถึง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1067 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1067 Wed, 26 May 2021 5:30:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1066 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1066 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานได้นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1066 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1066 Wed, 26 May 2021 5:29:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1065 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1065 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานดีที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1065 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1065 Wed, 26 May 2021 5:28:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1064 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1064 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตติดปีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1064 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1064 Wed, 26 May 2021 5:28:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1063 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1063 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1063 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1063 Wed, 26 May 2021 5:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1062 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1062 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1062 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1062 Wed, 26 May 2021 5:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1061 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1061 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1061 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1061 Wed, 26 May 2021 5:26:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1060 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1060 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จบก็คือจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1060 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1060 Wed, 26 May 2021 5:26:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1059 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1059 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1059 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1059 Wed, 26 May 2021 5:25:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1058 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1058 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1058 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1058 Wed, 26 May 2021 5:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1057 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1057 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1057 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1057 Wed, 26 May 2021 5:24:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1056 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1056 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1056 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1056 Wed, 26 May 2021 5:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1055 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1055 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[กลมเกลียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1055 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1055 Wed, 26 May 2021 5:23:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1054 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1054 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1054 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1054 Wed, 26 May 2021 5:23:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1053 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1053 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แสดงพระธรรมเทศนาใน"วันวิสาขบูชา" ณ.วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ “วันนี้ตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1053 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1053 Wed, 26 May 2021 5:11:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1052 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1052 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1052 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1052 Wed, 26 May 2021 5:10:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1051 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1051 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สุทธาวาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1051 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=26-05-2021&group=6&gblog=1051 Wed, 26 May 2021 5:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1050 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1050 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1050 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1050 Tue, 25 May 2021 11:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1049 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1049 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1049 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1049 Tue, 25 May 2021 11:07:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1048 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1048 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิโรธ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1048 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1048 Tue, 25 May 2021 11:04:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1047 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1047 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://fb.watch/5IbUWY43j7/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1047 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1047 Tue, 25 May 2021 10:59:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1046 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1046 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพานจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1046 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1046 Tue, 25 May 2021 10:56:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1045 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1045 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1045 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1045 Tue, 25 May 2021 10:40:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1044 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1044 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1044 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1044 Tue, 25 May 2021 10:40:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1043 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1043 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1043 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1043 Tue, 25 May 2021 10:27:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1042 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1042 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1042 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1042 Tue, 25 May 2021 8:05:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1041 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1041 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1041 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1041 Tue, 25 May 2021 8:05:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1040 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1040 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1040 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1040 Tue, 25 May 2021 8:04:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1039 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1039 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1039 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1039 Tue, 25 May 2021 8:04:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1038 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1038 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1038 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1038 Tue, 25 May 2021 7:27:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1037 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1037 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1037 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1037 Tue, 25 May 2021 7:26:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1036 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1036 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1036 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1036 Tue, 25 May 2021 7:25:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1035 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1035 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1035 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1035 Tue, 25 May 2021 7:25:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1034 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1034 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1034 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1034 Tue, 25 May 2021 7:25:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1033 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1033 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1033 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1033 Tue, 25 May 2021 7:19:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1032 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1032 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1032 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1032 Tue, 25 May 2021 6:54:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1031 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1031 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[คน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1031 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1031 Tue, 25 May 2021 6:40:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1030 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1030 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสมบูรณ์ บริบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1030 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1030 Tue, 25 May 2021 6:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1029 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1029 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1029 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1029 Tue, 25 May 2021 6:39:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1028 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1028 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1028 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1028 Tue, 25 May 2021 6:38:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1027 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1027 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1027 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1027 Tue, 25 May 2021 6:38:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1026 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1026 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1026 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1026 Tue, 25 May 2021 6:37:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1025 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1025 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1025 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1025 Tue, 25 May 2021 6:37:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1024 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1024 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1024 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1024 Tue, 25 May 2021 6:36:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1023 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1023 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านไทยรุ่งเรือง2รับหล่อพระพุทธรูปทุกชนิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1023 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1023 Tue, 25 May 2021 6:35:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1022 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1022 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1022 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1022 Tue, 25 May 2021 6:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1021 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1021 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1021 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1021 Tue, 25 May 2021 6:34:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1020 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1020 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1020 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1020 Tue, 25 May 2021 6:33:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1019 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1019 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1019 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1019 Tue, 25 May 2021 6:32:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1018 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1018 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1018 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1018 Tue, 25 May 2021 6:32:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1017 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1017 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1017 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1017 Tue, 25 May 2021 6:31:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1016 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1016 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1016 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1016 Tue, 25 May 2021 6:31:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1015 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1015 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1015 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1015 Tue, 25 May 2021 6:30:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1014 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1014 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[อรหัตตผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1014 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1014 Tue, 25 May 2021 6:30:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1013 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1013 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1013 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1013 Tue, 25 May 2021 6:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1012 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1012 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[คติสอนใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1012 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1012 Tue, 25 May 2021 6:29:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1011 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1011 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1011 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1011 Tue, 25 May 2021 6:28:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1010 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1010 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1010 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1010 Tue, 25 May 2021 6:28:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1009 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1009 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1009 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1009 Tue, 25 May 2021 6:27:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1008 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1008 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1008 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1008 Tue, 25 May 2021 6:26:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1007 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1007 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดำ บารมี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1007 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1007 Tue, 25 May 2021 6:26:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1006 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1006 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1006 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1006 Tue, 25 May 2021 6:25:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1005 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1005 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1005 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1005 Tue, 25 May 2021 6:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1004 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1004 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1004 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1004 Tue, 25 May 2021 6:24:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1003 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1003 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1003 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1003 Tue, 25 May 2021 6:24:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1002 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1002 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1002 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1002 Tue, 25 May 2021 6:23:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1001 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1001 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1001 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1001 Tue, 25 May 2021 6:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1000 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1000 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1000 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=25-05-2021&group=6&gblog=1000 Tue, 25 May 2021 6:22:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4011 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4011 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เทศน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4011 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4011 Sun, 02 May 2021 7:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4010 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4010 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จบกิจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4010 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4010 Sun, 02 May 2021 7:21:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4009 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4009 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4009 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4009 Sun, 02 May 2021 7:21:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4008 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4008 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4008 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4008 Sun, 02 May 2021 7:20:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4007 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4007 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4007 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4007 Sun, 02 May 2021 7:20:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4006 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4006 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4006 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4006 Sun, 02 May 2021 7:19:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4005 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4005 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ที่กล่าวกันว่า โลก โลก ดังนี้ อันว่าโลกมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ. ภิกษุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4005 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4005 Sun, 02 May 2021 7:18:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4004 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4004 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4004 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4004 Sun, 02 May 2021 7:18:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4003 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4003 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธวจน..ฆราวาสชั้นเลิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4003 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4003 Sun, 02 May 2021 7:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4002 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4002 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีเยี่ยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4002 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4002 Sun, 02 May 2021 7:17:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4001 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4001 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมเทียมปกปิดธรรมแท้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4001 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4001 Sun, 02 May 2021 7:16:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4000 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4000 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4000 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=4000 Sun, 02 May 2021 7:16:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3999 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3999 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3999 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3999 Sun, 02 May 2021 7:15:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3998 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3998 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เหนือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3998 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3998 Sun, 02 May 2021 7:15:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3997 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3997 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เต็มขั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3997 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3997 Sun, 02 May 2021 7:14:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3996 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3996 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3996 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3996 Sun, 02 May 2021 7:14:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3995 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3995 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3995 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3995 Sun, 02 May 2021 7:13:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3994 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3994 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3994 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3994 Sun, 02 May 2021 7:13:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3993 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3993 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[บรรลุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3993 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3993 Sun, 02 May 2021 7:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3992 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3992 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3992 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3992 Sun, 02 May 2021 7:12:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3991 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3991 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3991 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3991 Sun, 02 May 2021 7:11:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3990 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3990 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3990 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3990 Sun, 02 May 2021 7:11:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3989 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3989 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาวกระจ่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3989 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3989 Sun, 02 May 2021 7:11:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3988 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3988 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3988 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3988 Sun, 02 May 2021 7:10:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3987 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3987 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3987 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3987 Sun, 02 May 2021 7:10:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3986 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3986 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จนสุดทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3986 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3986 Sun, 02 May 2021 7:09:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3985 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3985 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องทางโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3985 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3985 Sun, 02 May 2021 7:09:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3984 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3984 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3984 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3984 Sun, 02 May 2021 7:08:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3983 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3983 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3983 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3983 Sun, 02 May 2021 7:08:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3982 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3982 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ความถูกต้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3982 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3982 Sun, 02 May 2021 7:07:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3981 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3981 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3981 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3981 Sun, 02 May 2021 7:07:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3980 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3980 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สะสมธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3980 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3980 Sun, 02 May 2021 7:06:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3979 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3979 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3460251820741660/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3979 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3979 Sun, 02 May 2021 7:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3978 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3978 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3463178640448978/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3978 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3978 Sun, 02 May 2021 6:53:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3977 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3977 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[https://www.facebook.com/groups/505726886194183/permalink/3465218830244959/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3977 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3977 Sun, 02 May 2021 6:48:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3976 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3976 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3976 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3976 Sun, 02 May 2021 6:41:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3975 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3975 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3975 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3975 Sun, 02 May 2021 6:40:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3974 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3974 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3974 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3974 Sun, 02 May 2021 6:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3973 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3973 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3973 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=02-05-2021&group=5&gblog=3973 Sun, 02 May 2021 6:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3972 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3972 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[โลภ​มาก​ๆ​โกรธ​มาก​ๆ​หลง​มาก​ๆ​สามสิ่ง​นี้​ทำให้​มนุษย์​เปลี่ยน​ไปมนุษย์​จะ​ขาด​ศิล​ธรรม​ทันที 😊เจร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3972 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3972 Sat, 01 May 2021 18:41:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3971 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3971 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จบสมบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3971 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3971 Sat, 01 May 2021 10:50:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3970 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3970 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จบสมบูรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3970 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3970 Sat, 01 May 2021 10:49:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3969 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3969 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3969 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3969 Sat, 01 May 2021 8:38:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3968 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3968 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3968 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3968 Sat, 01 May 2021 7:28:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3967 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3967 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3967 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3967 Sat, 01 May 2021 7:28:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3966 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3966 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3966 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3966 Sat, 01 May 2021 7:28:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3965 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3965 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3965 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3965 Sat, 01 May 2021 7:27:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3964 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3964 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3964 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3964 Sat, 01 May 2021 7:27:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3963 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3963 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3963 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3963 Sat, 01 May 2021 7:26:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3962 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3962 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3962 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3962 Sat, 01 May 2021 7:26:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3961 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3961 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3961 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3961 Sat, 01 May 2021 7:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3960 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3960 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3960 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3960 Sat, 01 May 2021 7:25:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3959 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3959 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3959 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3959 Sat, 01 May 2021 7:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3958 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3958 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3958 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3958 Sat, 01 May 2021 7:24:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3957 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3957 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3957 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3957 Sat, 01 May 2021 7:24:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3956 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3956 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[อันสุดท้ายแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3956 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3956 Sat, 01 May 2021 7:23:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3955 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3955 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3955 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3955 Sat, 01 May 2021 7:23:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3954 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3954 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3954 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3954 Sat, 01 May 2021 7:22:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3953 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3953 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดั่งจันทร์ข้างแรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3953 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3953 Sat, 01 May 2021 7:22:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3952 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3952 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดั่งจันทร์วันเพ็ญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3952 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3952 Sat, 01 May 2021 7:21:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3951 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3951 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3951 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3951 Sat, 01 May 2021 7:21:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3950 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3950 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3950 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3950 Sat, 01 May 2021 7:20:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3949 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3949 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3949 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3949 Sat, 01 May 2021 7:15:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3948 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3948 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3948 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3948 Sat, 01 May 2021 7:15:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3947 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3947 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3947 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3947 Sat, 01 May 2021 7:14:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3946 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3946 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3946 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3946 Sat, 01 May 2021 7:14:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3945 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3945 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3945 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3945 Sat, 01 May 2021 6:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3944 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3944 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3944 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3944 Sat, 01 May 2021 6:44:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3943 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3943 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3943 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3943 Sat, 01 May 2021 6:44:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3942 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3942 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3942 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3942 Sat, 01 May 2021 6:44:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3941 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3941 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3941 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=01-05-2021&group=5&gblog=3941 Sat, 01 May 2021 6:43:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3940 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3940 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ถอนตัณหา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3940 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3940 Fri, 30 Apr 2021 17:16:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3939 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3939 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[นิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3939 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3939 Fri, 30 Apr 2021 12:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3938 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3938 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3938 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3938 Fri, 30 Apr 2021 12:33:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3937 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3937 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3937 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3937 Fri, 30 Apr 2021 12:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3936 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3936 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3936 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3936 Fri, 30 Apr 2021 12:33:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3935 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3935 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วิญญาณอาสา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3935 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3935 Fri, 30 Apr 2021 11:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3934 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3934 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจอาสา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3934 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3934 Fri, 30 Apr 2021 11:59:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3933 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3933 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตอาสา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3933 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3933 Fri, 30 Apr 2021 11:58:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3932 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3932 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[วางขันธ์ห้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3932 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3932 Fri, 30 Apr 2021 7:21:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3931 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3931 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[อีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3931 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3931 Fri, 30 Apr 2021 7:19:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3930 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3930 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[หมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3930 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3930 Fri, 30 Apr 2021 7:12:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3929 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3929 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3929 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3929 Fri, 30 Apr 2021 7:11:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3928 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3928 http://sasna.bloggang.com/rss <![CDATA[สูง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3928 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3928 Fri, 30 Apr 2021 6:55:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3927 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sasna&month=30-04-2021&group=5&gblog=3927 http://sasna.bloggang.com/rss